C-D-E DROOMENCYCLOPEDIE

C

DROOMENCYLOPEDIE OPLICHTERSUNITED.NL

CAMERA: Een camera in je droom wijst op het vastleggen van herinneringen. Is er iets belangrijks gebeurt in de afgelopen tijd dat je vast wilt leggen? Of heb je juist bewijs nodig? Welke point-of-view toont de camera in de droom? Wat of wie wordt er gefilmd? En wie bedient de camera?

CAKE: Droom je over cake? Dan kan het zijn dat je iets te vieren hebt, of dat je juist te veel toegeeft aan het “zoete van het leven”. In het engels kennen ze de uitdrukking ‘a piece of cake’; Wellicht probeert de droom je erop te wijzen dat er iets in je leven is dat je met gemak kunt doorstaan. Het kan ook dat de cake een niet eerlijk aandeel representeert van een deal.

COLLECTIEF ONBEWUSTE: Begrip van Carl Jung . Hij duidde er eeuwenoude onbewuste symbolische beelden mee aan die alle mensen gemeen zouden hebben, en dus in onze genetische aanleg gegeven zouden zijn. Droom je over het collectief dan mag je dat vrij letterlijk nemen. Het blijft een interessante vraag: hoe persoonlijk zijn onze overtuigingen werkelijk? Let eens op de thema’s in de droom en ga bij jezelf na wat jouw ideeën hierover zijn en hoe je tot deze ideeën bent gekomen.

CONCERT: Dromen over een concert kunnen wijzen op de symfonieën van het leven. Denk maar eens aan het gezegde “Van het concert des levens krijgt niemand een program”. Een concert in je dromen wijst op samenwerking, harmonie en muzikaliteit. Het gaat over een andere laag van het leven dan de dagelijkse realiteit; hoe ben jij afgestemd op het leven om je heen? Speel je samen of ben je bezig met een solo? Ben je toeschouwer/luisteraar of deelnemer? En hoe gevoelig ben jij voor de verschillende tonen van de muziek?

CONSTRUCTIE: Een constructie in je dromen verwijst vaak naar mentale constructies; slimmigheden en plannetjes. De droom kan erop wijzen dat je bekneld zit in de gedachtengangen en vaste ideeën van jezelf of een ander. Soms duidt een constructie op de hele constructie van het collectief, dat wat we samen gecreëerd hebben als samenleving. Waaruit bestaat de constructie (materialen) en wat pretendeert het te zijn (gebouw, trap, iets anders)?

D

DROOMENCYLOPEDIE OPLICHTERSUNITED.NL

DAGERAAD: De ochtend brengt hoop, vernieuwing en verlangen met zich mee. Het is een nieuw begin; de dag ligt voor je. Speelt je droom zich in de ochtend af, dan heb je grote kans dat zich een nieuwe kans, project of gebeurtenis aandient in je leven. Mogelijk na een minder prettige periode.

DIEREN: Dieren in dromen worden gezien als zogenaamde totem en medicijndieren. Ze herbergen een oerkracht en vertolken een verpersoonlijking van deze kracht in ons. Een algemene, collectieve benadering bij dieren in dromen komt neer op instinct, psychische, medicijnen, kracht, overleving en een primitieve energie. Per diersoort zijn er weer andere kwaliteiten die naar voren komen. Vraag je bij een dier in je dromen eens af welke kwaliteiten deze heeft en op welke manier dit jou zou kunnen ondersteunen in je dagelijks leven. Neem als voorbeeld een beer. Collectief en meer algemeen wordt deze als totem veelal gezien als een moeder figuur, een beschermer en ook als een dier met grote kracht. Een beer houdt een winterslaap en trekt zich terug in het hol wanneer het kouder en donkerder wordt. Je kunt je afvragen wat deze algemene verklaring over jou zegt wanneer je van een beer droomt.

DINOSAURUS: Droom je over Dinosaurussen dan kan je droom erop wijzen dat je gedachtengang of levenswijze verouderd is. Het kan ook wijzen op responsen van je reptielenbrein; een oerinstinct dat gericht is op gevaar en dat we nog steeds hebben in de moderne wereld. Dinosaurussen wijzen op primitieve oerkracht en prehistorische magie. De reuzen der aarde, dat wat is geweest. De droom kan heimwee oproepen naar de tijden waarin deze oerkrachten nog beschikbaar waren.

DOOD: De dood is iets dat verbonden is met het leven. Het is het einde van het een en het begin van iets anders. Als je over de dood droomt kun je dit vanuit een algemeen perspectief duiden als het einde van iets. Zelden is zo’n droom letterlijk op te vatten. De dood in dromen gaat meestal over diepgaande veranderingen in persoonlijkheidsaspecten, veranderingen in je gedrag, waarden en ethiek. Soms duidt het een einde van buitenaf aan, bijvoorbeeld het einde van een relatie, loopbaan of wens. Wat gaat er dood in de droom?

DRAKEN: Wanneer je in je dromen een draak tegenkomt dan kan deze wijzen op de dieperliggende magische onderstroom van je leven, met jou als (anti)held in je eigen verhaal. Ze brengen levensenergie, maar zijn ook bodes en bieden hulp. Er zijn verschillende draken en ze brengen verschillende krachten met zich mee. Wil je meer weten over de draak in dromen, lees dan hier verder.

DRIJFZAND: Droom je dat je in drijfzand terecht komt dan is er conflictueuze situatie waarin je je totaal hulpeloos voelt. Het kan zijn dat je ‘ergens ingelopen bent’ en waar je zonder hulp niet zelf uit lijkt te kunnen komen. Ga bij jezelf te rade of dat deze situatie zich schijnbaar buiten of binnenin je (psyche) afspeelt.

DUIF: De duif wordt bij droomuitleg wel geassocieerd met de rat, maar ook met vrede. Met ziekten en plagen alswel de levensgeest, de adem en de ziel. Ze wordt geassocieerd met vrouwelijkheid, godinnen, moeders en koninginnen en in één adem genoemd als boodschapper van God (lees meer door op de link in de titel te klikken). Een witte duif in de droom kan onschuld vertegenwoordigen. Als je droom over een witte duif dan zou het kunnen dat je je schuldig voelt over iets dat niet jouw schuld is. Of juist andersom; misschien waan je je onschuldig, terwijl je meer aandeel in iets hebt dan je denkt.

E

DROOMENCYLOPEDIE OPLICHTERSUNITED.NL

EEND: Eenden zijn grappig en schattig. Een droom over een eend zou kunnen duiden op het loslaten van dat wat ballast is; schudt het van je af. Klik op de link in de titel voor meer over eenden in dromen.

EDELSTENEN: Dromen over kristallen en edelstenen gaan over alles dat wat van waarde is. Edelstenen zijn er voor de “hoogsten” en wijzen zo op een waardevolle kwaliteit in één van de verschillende levensaspecten. Wil je weten wat specifieke edelstenen te vertellen hebben? Lees dan de artikelen over Heliotroop, Labradoriet, Lapis Lazuli, Olivijn, Rozenkwarts, Sodaliet, Tijgeroog, De zeven edelstenen die je helpen om in je eigen energie te blijven, of zoek de edelsteen op onder de alfabetische volgorde van deze pagina.

EDELSTEENWATER: Edelstenen geven informatie af aan water en kunnen het water hiermee extra heilzaam maken voor je lichaam. Onderzoek welke stenen in het water zaten in je droom en ook wat de mogelijke effecten waren. Pas het elixer toe in je dagelijks leven en let op of er veranderingen optreden.

ENERGIE: Dromen over energie geven een gevoelsverbinding weer in plaats van een mentale verstandhouding. Algemeen en collectief beschouwd is dromen over energie vaak een teken dat je jezelf energetisch aan het helen bent, of juist tegen een burn-out aanloopt. Misschien droom je over elektriciteit, vuur, kerncentrales of stromend water. Alle elementen duiden tevens energie aan en je kunt in feite iedere materie zien al een uiting van een bepaald soort energie.

ENGEL: Een engel in de droom wordt gezien als een goddelijke boodschapper. Deze kan staan voor troost, liefde of voor een helder inzicht van hogeraf. De engel in je droom kan ook staan voor de relatie tussen je ego en je hogere Zelf, als een soort bemiddelaar. Gabriel was de engel welke verscheen aan Maria om de komst van Jezus aan te kondigen en ook de engel welke Mohammed de Koran gaf. Vaak als men een engel in de droom ontmoet ontstaat er een gevoel van dankbaarheid, genade en eerbied. De engelen schenken hoop, moed en hernieuwde kracht.

ELEMENTEN: Wat betreft de elementen, als gemeenschappelijke symboliek in dromen, kun je stellen dat ze temperaturen en omstandigheden voorstellen, waaraan wij onderhevig zijn. Dromen over de elementen is een verdieping als het gaat over de energie, richting materialisatie. Per element wordt een bepaalde energetische kwaliteit duidelijk. Vuur is heet en snel, laaiend. Ijs is star, koud, bevroren energie. Dromen over de elementen kan ook duiden op de kwaliteit van je gevoelens.  Net als met de invloed van de hemellichamen zijn wij overgeleverd aan de elementen van de seizoenen. Ze vormen ons en sturen ons. Ondanks dat we ons kunnen aanpassen hebben wij geen invloed op de elementen. Droom je hevig over vuur, water, lucht of aarde zoek dan eens uit waardoor jij je mogelijk overweldigd voelt, of waar je meer van zou willen integreren.

ELF: De elf is een natuurspirit, een elementair wezen met een magische trilling. Ze leven vaak in hogere dimensies dan de aarde en in dromen komen ze goed tot hun recht. In de Keltische tradities worden elven en feeën verbonden met de andere werelden en kunnen hiertussen reizen. Elven kunnen lichte en duistere bedoelingen hebben. Een elf in je droom kan je aansporen om verder te kijken dan je neus lang is en ook meer rekening te houden met de elementen in je dagelijks leven. Hoeveel aandacht en respect heb en toon je voor het plantenrijk, de dieren en de wezens? Het kan ook zijn dat de droom je vertelt dat je juist te veel zweeft en te fladderig door het leven gaat en dat het belangrijk is om meer ‘down to earth’ te gaan leven.

EQUINOX: Er zijn twee perioden in het jaar waarin de energie extra gebundeld wordt. In de winter gebeurt dit tijdens de heilige nachten, rondom de langste nacht van het jaar. In de zomer tijdens de zonnewende, de langste dag van het jaar. Dromen over een equinox duiden hiermee een kantelpunt aan. Sta jij op een kantelpunt in je leven? Ook is het interessant om je dromen rondom de equinox te onderzoeken op verborgen aanwijzingen met betrekking tot op handen zijnde veranderingen.