Draken in Dromen

Draken zijn mythische wezens, magische boodschappers. Draken jagen ons angst aan of we verwonderen ons juist over hun machtig voorkomen. Draken belichamen het toppunt van kracht, magie, wijsheid, macht en spiritualiteit, Met hun adem verschroeien ze ons of blazen ons nieuw leven in. Drakenbloed maakt ons onoverwinnelijk en het idee van hun bestaan geeft ons hoop op een glimp van wonderbaarlijke schatten, prinsessen en avontuur.

Wanneer je in je dromen een draak tegenkomt dan kan deze wijzen op de dieperliggende magische onderstroom van je leven, met jou als held in je eigen verhaal.

Er zijn verschillende draken en ze brengen verschillende krachten met zich mee. De draak van water, bijvoorbeeld, laten ons diep onderduiken in de mythische werelden van persoonlijke, collectieve en universele emotie. Met kracht, snelheid en enorme balans kan de draak je meevoeren diepe dieptes in. Je staat versteld van de wezens die je ontmoet, maar ook van de hevigheid van alle belevingen. De draak van het vuur laat ons kennismaken met onze hitte. Een kant die kan verwarmen en kan ontdooien, maar ook alles in as kan leggen.

De held – dromen over

Elke held in zo’n beetje ieder sprookje, wil zijn draak verslaan. Maar wat betekent dat werkelijk? De draak in je droom staat symbool voor een diep wezenlijk deel in jezelf. Deze enorme kracht kunnen we aanwenden en het kan ten goede ingezet worden, maar het kan zich ook ten kwade keren wanneer we de controle kwijtraken. De enorme krachten van de draken kunnen destructief uitpakken.

Draken, zoals ik ze heb leren kennen, zijn speelse wezens met een enorm aanzien. Ze hebben ook in de hemelen veel macht en ze zijn zeer liefdevol. Ze willen ons beschermen en onderwijzen.

De held die de draak verslaat is diegene die de draak temt. Wanneer je vriendschappelijk bent met een draak in je droom is dat een goed teken. Het is een teken dat je op een diep en primitief niveau je krachten in balans aan het brengen bent. Het kan zijn dat je juist worstelt in je dagelijks leven met beheersing op een bepaald vlak van je leven. Wellicht heb je moeite met loskomen van je gedachten, problemen op sociaal vlak of werk gerelateerd, of juist emotionele uitbarstingen. Een droom over draken brengt de boodschap dat je hier op een diep niveau mee aan het werk (in proces) bent. Denk maar aan de spreekwoordelijke black box; er in input, dat gaat in een onbekend proces door de black box en vervolgens komt er iets – min of meer concreets – uit. Je wordt in dit proces ondersteund door belangrijke energieën.

De confrontatie met je onderbewuste: Gevaarlijke draken

Zijn de draken in je dromen moordlustig, gevaarlijk en destructief dan betekent dit dat je jezelf nog eens goed onder de loep moet nemen. Wat vermijd je? Kan het zijn dat je iets zó hebt onderdrukt dat je (onbewust) schade toebrengt aan je zelf of je omgeving? Of wordt het tijd dat je eerlijk aan jezelf moet gaan toegeven dat je stiekem geniet van negatief gedrag en handelingen, waar anderen mogelijk onder lijden? Is er iemand in je nabije omgeving die aan deze criteria voldoet?

Gevaarlijke draken nestelen zich in je angstige dromen, ze zijn de moordenaar van je fantasieën, ze verschroeien de trillende snorharen van compassie en medeleven en ze vreten je op terwijl je erbij staat. 

De draak verslaan betekent niet dat je de draak doodt, want dan zou je een zeer levendig deel van jezelf de das om doen. Het betekent dat jullie op één lijn komen te staan. De draak roept je op om heldhaftig te worden, om je tere hart uit haar ivoren toren te redden en de schat te vinden, met gevaar voor je identiteit. Want wie zul je zijn als je opgeeft wat je al die tijd hoog hield?

Zoals zenmeester Osho zegt: “Er zijn geen garanties, het gevaar is echt.” En toch moet je het doen. Je moet de confrontatie met de draak aangaan, misschien moet je zelfs doodgaan, want anders heb je nooit echt geleefd.

Wellicht zijn alle draken in ons leven
Uiteindelijk prinsessen
Die er in angst en beven slechts naar haken
Ons eenmaal dapper en schoon te zien ontwaken.

Wellicht is alles wat er aan verschrikking leeft
In diepste wezen wel niets anders dan iets
Wat onze liefde nodig heeft.

-Rainer Maria Rilke

Een leven zonder draken is dus onvolledig. Het is veilig, het is algemeen, maar het is niet echt. Ja, het is precies andersom van wat je hebt geleerd: Draken zijn echt, ze herbergen wijsheid, magie en levenskracht. Dit leven is (zonder draken) maar een oersaaie droom waarin we halfdood en onwetend ronddolen, alsmaar op zoek naar dat ‘iets’.

“In feite symboliseren gevechten met draken zowel historische als mythische waarheden. De draak, een monsterlijk aards wezen dat de verdelgende macht van de leeuw, de slang en het vuur in zich verenigt, is de belichaming van het kwaad, het demonische en de onderwereld. Het verslaan van de draak, nodig om het kostbare, het zuivere of het ware te bereiken, is een van de beproevingen die de held, die de draak doodt, moet doorstaan op de weg naar de volmaking.” –  Alexander Eliot – Mythen van de mensheid

Wat wil je draak je zeggen?

Om erachter te komen wat de specifieke boodschap van de draak in jouw droom is kun je de verdere droomdetails onderzoeken: Waar bevind je je in de droom? Hoe ziet de draak eruit, is deze groot, klein, gekleurd?

Onderzoek de droom op de elementen die er in voorkomen. Is er veel lucht, water of aarde? Spuwt de draak vuur of is vuur op een andere manier aanwezig in de droom? Hoe is de sfeer van de droom, is deze angstaanjagend, sprookjesachtig, heel alledaags of vind je het lastig om te beoordelen? Zijn er nog anderen in de droom aanwezig? Staat er iets in vuur en vlam?

In gedachten kun je terug gaan naar de draak in de droom en aan de draak vragen waarom deze in je droom is verschenen. Neem het antwoord aan, ook als je het raar vindt of niet begrijpt. Wellicht dat op een later moment het kwartje valt.

Volgens de Librero 1001 Dromen handleiding staat een draak in je dromen representatief voor je schaduw. Dit is de duistere kant van je persoonlijkheid, een kant die je vaak voor de buitenwereld, maar ook voor jezelf verbergt en wat je doelen kan saboteren.

In het oosten staat de draak symbool voor een krachtige bundeling van hemelse en goede energieën. 

In het westen wordt de draak vaak gezien als een demon of vijand die verslagen moet worden.

Wat denk jij?

Wil je meer weten over een specifiek droomsymbool, zoek het dan op in de droomencyclopedie. Wil je meer weten over droomwerk, coaching of een energetische sessie, kijk dan op IenkeGoldewijk.nl

About Author

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *