Spiritualiteit, een vaste plek in je leven

Het is onverantwoord om mensen op te laten groeien zonder spirituele dimensie

Psychiater Jim van Os is van mening dat het onverantwoord is om mensen op te laten groeien zonder spirituele dimensie. Ik was geraakt door deze heldere uitspraak en ik begreep wat hij bedoelde:

Spiritualiteit geeft ons leven zin, ze biedt richting en perspectief niet alleen in ons individuele leven maar ook in onze verbondenheid met anderen, met het leven in het algemeen. Ze kan ons realiteitsbesef verruimen en ons helpen in de ontwikkeling van meer visie over de toekomst.

Het is een ruim begrip, spiritualiteit, en het kent een rijke traditie. Het meest algemene kenmerk is wellicht dat ze de grenzen van de materiële wereld tart en onze algemene aannames over de werkelijkheid onderuithaalt. Dat maakt het voor velen uitdagend, voor anderen zweverig. We kunnen over spiritualiteit nadenken en schrijven, maar allereerst gaat het over ervaren en dat vermogen tot ervaren gaat via onze zintuigen. Onze ogen nemen objecten waar die omlijnd zijn en begrensd, maar hoe zit dat met de tastzin? Daar wordt het al een stuk lastiger.

In mijn werk staan de verbinding met het lichaam en de adem centraal. Naarmate je daar meer contact mee krijgt ga je voelen dat je er bent en soms is het maar een kleine stap naar ervaren dat je bent, iets, iemand, wat dan?

Een andere eenvoudige exploratie gaat over bewustzijn. Als je om je heen kijkt, voelt hoe je in je bed ligt, kun je tegen jezelf zeggen: ik ben me bewust van de huizen aan de overkant van de straat, de straatlantaarns, het zachte kussen onder mijn hoofd… hier is iemand die zich bewust is van… En wat als je het woord ‘van’ weghaalt? Dan krijg je, hier is iemand die bewust is, hier is bewustzijn. En wat is dat dan?

Als hulpverlener werk ik al vele jaren vanuit het spirituele perspectief. Spiritualiteit is voor mij de grond waar alles samenkomt, de grond van waaruit ik de werkelijkheid begrijp, mezelf kan begrijpen, steeds meer leer om mezelf te zijn. Spiritualiteit biedt me ook perspectief als ik denk aan de toekomst van ons mensen, de toekomst van de aarde, van het samenleven op deze planeet. De reis van onze ziel op aarde is een waanzinnige uitdaging, zeker in deze tijd en daar kunnen we wel wat handreikingen bij gebruiken.

Op 14 januari geef ik een interactieve lezing in spiritueel centrum ‘Open de Poort’, in Groningen. We gaan met elkaar onderzoeken hoe je spiritualiteit in je leven (meer) ruimte kunt geven, kunt verdiepen, echt kunt leven. Hoe kan dat eruit zien, wat vraagt het van je en waar loop je tegenaan?

De lezing vindt plaats van 14.00u – 16.30u met een pauze ergens tussendoor. Ik vraag een symbolische bijdrage van €5,00. Meer informatie over de lezing vind je op de website Open de Poort

Opgave vóór 10 januari bij mijzelf: lenievanschie@soekja.nl

Ik hoop velen daar te ontmoeten!

About Author

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *