F-G-H DROOMENCYCLOPEDIE

F

DROOMENCYLOPEDIE OPLICHTERSUNITED.NL

FABRIEK: Dromen over een fabriek wijzen op onze psychische arbeid en belastbaarheid. Een leegstaande fabriek kan duiden op vergane glorie of onverricht werk, waardoor een deel van onze psyche ‘werkeloos’ is geworden. In een fabriek worden vaak handelingen herhaalt, wat kan duiden op repetitief denken en handelen en ook op simpel maar oersaai werk. Zijn er dingen in je dagelijks leven die je vervelen en welke ervoor zorgen dat je onbewust of op de automatische piloot leeft? Wat werd er in de droom geproduceerd in de fabriek? Dit kan een aanwijzing zijn voor verdere uitgangspunten.

FAKKEL: Droom je over een fakkel dan gaat dit over een lichtbron in het duister. Soms staat een toorts of fakkel in je droom voor overwinning of leiderschap; het vuur van succes brandt. Gaat de fakkel uit dan zou het kunnen dat er iets is dat jouw levensenergie dimt en waardoor jouw innerlijk vuur minder hard brandt. Een brandende fakkel kan onze een weg uit de duisternis belichten en we kunnen er andere lichtjes mee doen ontvlammen.

FAMILIE: Dromen over familieleden gaan over het systeem waarin je geboren bent. Het familielid in je droom kan staan voor zichzelf maar ook voor jou en je innerlijke waarden. Welke aspecten van het familielid waar je over droomt zijn eigenschappen die bij je familie horen? En heb jij je deze ook eigen gemaakt? Zijn er eigenschappen en kwaliteiten die je liever zou veranderen aan deze persoon? Wat zegt dat over jouw eigen eigenschappen? Zou je iets kunnen leren van deze persoon?

FAZANT: Deze vogel geldt in China als een gelukssymbool in dromen, volgens Georg Fink. In vroegere tijden werd een vette fazant gezien als een heerlijk maal en in de droom staat ze dan ook voor overvloed en feest. Met name als de fazant is opgediend.

FEE: Droom je over een fee dan is er een goedwillende invloed in je leven. In sprookjes staat de fee vaak voor een elementaire tante of petemoei welke je kan zegenen met liefde en toverkracht. Wellicht is er iemand in je leven die je kan helpen met het vervullen van je wensen, of kondigt de droom aan dat je nu veel kans maakt op het geluk dat je zoekt. Bij een vrouw kan de fee ook staan voor een aspect van zichzelf dat graag meer of minder op de voorgrond zou willen treden. Bij mannen kan de fee in dromen soms staan voor een te veel, of te weinig geïdealiseerd beeld van de (archetypische) moeder.

FEEST: Een feest in je droom zou kunnen gaan over gezien worden. Voor wie is het feest en hoe beweeg jij je in de sociale context? Herken je dit uit je dagelijks leven of is dit juist a-typisch voor jou? Hoe gedragen de anderen zich? Het zou kunnen dat je meer bevestiging zoekt in je dagelijks leven als je droomt over een feest. Het is natuurlijk ook mogelijk dat je leven een feestje is en dat je ‘s nachts gewoon doorgaat met vieren.

FIETS: Als je in de droom op een fiets zit gaat dit over de manier waarop je vooruitgang boekt; op eigen kracht. Als je veel fietst in je dagelijks leven kan dit een uiting hiervan zijn, een verwerking van je dagelijkse handelingen. Als het trappen zwaar gaat dan wijst dit op een moeilijkheid of iets waar je veel inspanning voor moet leveren. De berg af wijst erop dat je een makkelijkere periode tegemoet gaat.

G

DROOMENCYLOPEDIE OPLICHTERSUNITED.NL

GALG: Droom je over een galg dan is er sprake van abrupte stagnatie (van levensenergie). De galg staat voor dat waar we onze lasten (criminelen) aan ophangen. Zou het kunnen dat je jezelf of iemand anders (terecht of onterecht) zwaar hebt veroordeelt? Lees ook het artikel De gehangene – mysterieuze boodschappen in je dromen.

GANG: Een lange gang in de droom kan staan voor een passage van verschillende dimensies in onze psyche. Als er deuren zijn dan staan deze voor opties en keuzes. Is een deur gesloten dan is dat een waarschuwing dat je in het dagelijks leven je opties beter opnieuw kunt overwegen. Soms staat de gang voor onze levensweg. Als deze duister is, eindeloos lijkt en er maar geen verandering optreedt, dan kan dat wijzen op gevoelens van radeloosheid in ons dagelijks leven. Wanneer er een einde aan de gang is dan leidt deze ons naar het volgende level van ons leven. Welke test heb jij recentelijk doorstaan?

GARAGE: Een garage in je droom staat symbool voor het opbergen van spullen die vaak met techniek te maken hebben. Ook staat de garage voor het stallen van technische voertuigen (zoals brommers en auto’s) en als opslag van bijzondere spullen die je niet dagelijks gebruikt. Wat bewaar jij zelf doorgaans in je garage en welke spullen vind je in de garage in je droomstaat? Zijn er items die je misschien in de weg staan of die teveel ruimte innemen? (Zie ook autogarage).

GAST: Wanneer je in je droom een gast ontvangt dan kun je ervanuit gaan dat deze een boodschap voor je heeft. De boodschap zou kunnen zijn dat je in het dagelijks leven meer behoefte hebt aan mensen om je heen en gezelligheid, maar kan ook een aankondiging zijn voor iets anders. Wie is de gast en waar doet deze je aan denken? Heeft de gast een geschenk bij zich?

GEBAK: Taart en gebak worden geserveerd bij feestjes en vieringen. Heb jij iets te vieren? Zoetigheid in je droom kan ook wijzen op een orale karakterstructuur. Eet jij regelmatig je emoties weg? Dit zou erop kunnen wijzen dat je (onbewust) het gevoel hebt tekort te komen, dat je een innerlijke behoefte aan ondersteuning (voldoening) hebt of dat je erg teleurgesteld bent. Waar heb jij behoefte aan en hoe kun jij goed voor jezelf zorgen?

GEDACHTENKRACHT: Komt het design van een auto niet eerst van een tekentafel? En waar komt die tekening vandaan? Juist! Uit het mentale. De auto waar je in rijdt, of de fiets waar je op fietst, was ooit niet meer dan een idee. Een gedachte. Een droom.

GEVANGEN / GEVANGENIS: Als je droomt over een gevangenis dan is de kans groot dat je je onvrij voelt. Dit kan te maken hebben met iets uit het verleden, wat je via je droom probeert te verwerken, maar het kan ook dat je je in je dagelijks leven opgesloten voelt. Wellicht is de sociale druk je te veel, de werkdruk of een gebrek aan zingeving en stimulans. Probeer je op een vrijere manier te uiten: je kunt hiermee oefenen met creatieve uitingen zoals tekenen, dansen, zingen, schrijven of je aan te sluiten bij een theater. Droom je dat je uitbreekt dan ben je op een punt in je leven waarin je klaar bent om veranderingen aan te gaan die je leven zullen verrijken.

GRAF: Droom je over een graf, dan kan het zijn dat je tot een bepaald inzicht bent gekomen, een illusie armer bent, of juist dat je ergens radicaal mee hebt afgerekend. Denk maar aan het spreekwoord ‘dood en begraven’. Zijn er misschien confrontaties of situaties geweest met vrienden, familie of collega’s waarbij je iemand de rug hebt toegekeerd? Een graf kan ook duiden op de neiging om teveel in het verleden te leven en iets niet los te kunnen laten. Heel soms is een graf in een droom een letterlijke aankondiging van een overlijden. In de nacht dat mijn vader overleed droomde ik dat ik bij een graf stond, de volgende ochtend kreeg ik de boodschap van zijn overlijden. Zie ook begrafenis en dood.

GRAFSTEEN: De droomboodschap van een grafsteen duidt op een verandering, ‘gegraveerd in steen’ en onomkeerbaar. De steen zelf is een boodschap die mee wordt gegeven aan de nabestaanden. Wie of wat ligt er begraven en welke tekst staat erop de grafsteen? Gaat het over een innerlijk proces of een situatie in het leven dat je voorgoed achter je gelaten hebt? Soms duidt een grafsteen op de onmogelijkheid van een wens of doel. Soms ook staat een grafsteen voor een gedenkteken en gaat het om een belangrijke herinnering, iets uit het verleden dat nog invloed uitoefent op het heden (zie ook zombie).

GRUWEL: Wanneer je een monster of gruwel in je droom ontmoet dan is de kans groot dat er iets uit je onderbewuste je komt waarschuwen. Let goed op je eigen reacties in de droom. Vlucht je, verstar je of ga je de strijd aan? En in welke mate is dit jouw primaire reactie (reageer jij in het dagelijks leven ook zo op dreigingen)? Je kunt in gedachten terug gaan naar de droom en het monster confronteren, zonder oordeel. Ga het gesprek aan. Mocht jouw reactie juist heel anders zijn dan je normaal reageert kan dat een aanwijzing zijn dat je aan het compenseren bent (zou je eens wat meer van dit gedrag mogen vertonen?) Het kan ook zijn dat je het conflict innerlijk aan het oplossen bent, in je nachtmerrie. Let op de gevoelens in je droom en vooral ook op wat er wel of niet verandert met het gedrag dat jij zelf vertoont ten opzichte van de bedreiging. Lees meer over nachtmerries en gruweldromen.

H

DROOMENCYLOPEDIE OPLICHTERSUNITED.NL

HAAR EN HAARDRACHT: Dromen over haar gaan over uiterlijk. Maar ook over intuïtie, vitaliteit, vruchtbaarheid, levenskracht en levensfasen. De kleuren, toestand van het haar en de kapsels in de droom, geven extra informatie over het droomthema. Lees in het artikel hieronder meer over haar in dromen.

HAMSTER: Een hamster in je dromen staat in je droom meestal voor een relationele situatie. Kijk eens naar de relaties die heel dichtbij je staan. Is iemand oneerlijk, of ben jij het? Of ben je misschien schuldig aan geweld aan jezelf? Is er iets dat je oppot, qua gevoelens, of dat je aan het ‘hamsteren’ bent? Een hamster kan ook een aanduiding zijn dat je je ergens op voor moet bereiden. Let op de rest van de droom voor aanwijzingen. Lees over de hamster als onderdeel van schuldgevoelens in je droom: Als de nacht je nekt – schuldgevoel en coping in dromen

HELIOTROOP: Heliotroop werkt in op en verstevigt het immuunsysteem. Heliotroop ontstaat als verbindende aardlagen en werkt verbindend naar onze diepste lagen van het Zelf. Het brengt je naar je hart en naar het verwezenlijken van de wensen van je hart. 

HEMELLICHAMEN: De hemellichamen hebben als gemeenschappelijke symboliek mysterie en grootsheid. Het hemelgewelf heeft een overkoepelende kracht waar wij aan onderhevig zijn. De zon, de maan, de planeten en sterren, allemaal oefenen ze invloed op ons uit. Ook hebben deze over de hele wereld diepe spirituele betekenissen. Wat zijn de gevoelens in jouw droom? Het kan zijn dat de droom aanduidt dat je je overgeleverd voelt aan iets dat groter is dan jijzelf, dat kan zowel prettig als onprettig zijn. De droom kan ook een herinnering aan het grote geheel zijn, een gevoel van eenheid brengen, of juist eenzaamheid en heimwee naar het oorspronkelijke gevoel van verbondenheid.

HERHALING / HERHAALDE DROMEN: Zie terugkerende dromen.