Aarde

Betrokkenheid bij de aarde gaat verder dan klimaat. We kunnen de aarde zien als een levend wezen, onze moeder, voedster en hoedster. Zij is de planeet waarop we ontstaan zijn. De oergrond van de mens.