Lente-equinox

We zijn opnieuw aangekomen bij dat moment waarop dag en nacht even lang zijn. Nu gaan de dagen lengen… we worden wakker…

Ochtenden worden lichter, middagen lengen, de eerste minuscule groene sprietjes verschijnen aan de knoppen van de kleine struiken, en de vogels laten met hun zangkoren horen dat het voorjaar aanbreekt. 

Balans

De equinoxen brengen een moment van balans en harmonie in de dag/nacht cyclus, harmonie waarnaar velen verlangen en die soms ver te zoeken is. We leven in een tijd waarin veranderingskrachten van onderop beleid en macht aanklagen, ze zoeken een nieuwe weg, vaak in de richting van meer verbinding en zingeving. Die beweging stuit op tegenstand. Zij die de macht hebben, willen deze, vaak koste wat het kost, behouden. En helaas gaat dat vaak gepaard met geweld en verwoesting. Wat kiezen jij, ik, wij? Het begin van de lente is een moment om je keuzes te versterken. Zet de najaarsequinox ons op een pad naar binnen, naar introspectie en contemplatie, de voorjaarsequinox nodigt ons uit om naar buiten te komen en je blik te richten op de toekomst.

Zaaien en versterken

De sapstromen in bomen en struiken komen op gang en de zaden gaan de grond in. In vroeger tijden ging dat gepaard met tal van rituelen die het kiemproces bevorderen. Maar ook zonder specifieke rituelen kunnen we de groeikracht van de lente inzetten, bijvoorbeeld om iets dat net op gang is gezet te stimuleren en te versterken. Dit kan een baan betreffen waaraan je net bent begonnen, een project zijn dat je wilt starten en een goede kans wilt geven. Deze periode kan je uitdagen om je verlangen te volgen ook al moet je daarmee je grenzen verleggen. Gebruik daarbij wel je hele lijf!

Gronden en lopen

Vooruitkijkend loop je het risico dat je het NU vergeet, dat zich in je hoofd allerlei plannen vormen waarin je je vervolgens verliest. Om vooruit te kijken heb je grond nodig. Aarde biedt ons dat. Ze draagt ons, op haar bodem kunnen we onze stappen zetten.

Ga naar buiten, lopen opent je brein, brengt de ingeslapen cellen weer in beweging. Adem de lentelucht in, de geuren die je omringen, laat je inspireren door het vogelgezang dat luid door de lucht kwettert en schalt. Laat die winter uit je lijf zakken, de wind door je haren wapperen. Het groen ontluikt zoals altijd, elk voorjaar, de continuïteit die aarde ons brengt biedt ons steun en oriëntatie. Die vind je ook als je je levenspad gaat herkennen en omarmen. De lente equinox is een mooi moment om je daarop te bezinnen.

Het levenspad

We wandelen allemaal een pad op Aarde. Het is een persoonlijk levenspad. En op dat pad komen we lastige en moeilijke, vaak ook pijnlijke momenten tegen: negatieve zelfbeelden, aanvallen van je innerlijke criticus, onderdrukte gevoelens, onrust en angst. Verdrongen ervaringen. Er is moed nodig om deze te onderzoeken. Duw ze niet weg want ze horen bij jouw levenspad, ze dringen zich op, willen onderzocht worden en de krachten die daarin gevangen zitten, willen bevrijd worden. Er is groei, ontwikkeling, je bent niet meer dezelfde dan vorig jaar om deze tijd. Ervaringen brengen wijsheid en rust. Om helder vooruit te kunnen kijken is het handig om ook terug te blikken. Zo wordt je pad zichtbaarder. Op ieders pad zijn cruciale wendingen, besluiten die je genomen hebt. En elk besluit kent zijn eigen wijsheid, houdt je een spiegel voor.

Terugblik

Heb je wel eens gedaan, echt terug gekeken? Heb je wel eens nagedacht over de cruciale wendingen in je leven, die momenten waarop je een ingeving kreeg die jij volgde waardoor je leven veranderde? Gebeurde dat soms doordat je koos voor jezelf, los van wat je omgeving daarvan vond?

Terugkijken geeft je meer connectie met jouw unieke levenspad. Wat zich daar afspeelde gebeurde niet voor niets. Elke gebeurtenis, elke wending, draagt betekenis.  Wat zie je van jezelf terug als je hiernaar gaat kijken? Wat valt je op? Hoe is het om je moed en kracht te zien in de moeilijke en uitdagende momenten in je leven? Om je liefde en verbinding te voelen op de momenten dat je iets opgaf om er voor de ander te zijn?

Licht en leiding

Om helder en open naar ons levenspad te kijken en onze innerlijke criticus, die vooral valkuilen en mislukkingen zal aanwijzen, de mond te snoeren, hebben we licht nodig. Licht dat elke dag  toeneemt. En wie weet zijn er in die wendingen momenten dat je het gevoel had geleid te worden, gedragen door een grotere realiteit. 

Wij worden allemaal geleid door gidsen. Ze zijn er in de vorm van engelen en totemdieren, innerlijk licht, een direct weten of onbenoembare krachten waarvan je niet weet waar vandaan. We zijn ondeelbaar één met het universum en die verbinding wordt nooit verbroken. 

About Author

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *