Midzomer!

Het is midzomer, de langste dagen en kortste nachten van het jaar zijn aangebroken…

Het is gelukt. Opnieuw heeft Aarde haar Noordelijk halfrond in een stand gebracht die het de zon mogelijk maakt deze helft van haar lichaam optimaal te beschijnen. Opnieuw staat alles in onze omgeving in blad. Valt er voldoende regen om alles om ons heen groen te kleuren en ons lichaam te voorzien van voldoende voedsel. Opnieuw en nog steeds!

Ontmoeten

De zomerzonnewende werd door de oude volkeren die Aarde bewoonden uitgebreid  gevierd, getuige de vele monumenten die de zomerzonnewende markeren. Stonehenge is voor Europeanen wel de meest bekende. Het woord ‘monument’ heeft Latijnse wortels en refereert aan ‘memorial’. Monumenten markeren plaatsen van herinnering. De oude momenten – steencirkels, aardetempels, piramides – zijn gebouwd op plaatsen waar energielijnen in de aarde elkaar kruisen. Voor de oude Aardebewoners is de Aarde een sacraal landschap. Tal van paden volgen deze krachtlijnen en waar ze kruisen is er een andere energie waarneembaar.Het zijn ontmoetingsplaatsen waar tijd en ruimte niet langer drie dimensionaal is. We stappen een andere werkelijkheid binnen, een sacrale realiteit waar we de diepe, tijdloze verbinding met Leven kunnen ervaren. Rituelen geven vorm en inhoud en versterken de verbinding. De energie van de plek wordt hierdoor krachtiger.

Terug naar midzomer, wat kan dit moment voor ons betekenen?

Festival

In de Keltische cultuur staat het midzomerfeest bekend als het Festival van de Vreugde. Vreugde vanwege het optimale moment van verbinding tussen Aarde en Zon. De Aarde en de Zon zijn onze kosmische ouders en het is het Heilige Huwelijk tussen deze immense krachten dat het leven op Aarde mogelijk maakt. Hier vieren we de rijkdom van een leven op Aarde, een rijkdom die alleen mogelijk wordt in onderlinge verbinding en samenwerking, in wederzijds respect. Zon en Aarde samen nodigen ons uit onze levenskracht te vieren, om onze rechtmatige plek op aarde in te nemen, om ons groeipotentieel steeds verder te ontwikkelen. Mits we dat doen in afstemming op, in samenwerking met, aarde, met de natuur.

Verbinding

Meestal zien we de natuur als iets dat buiten ons aanwezig is, als een object. We vergeten dat we zelf ook natuur zijn, dat ons lichaam bestaat uit cellen, uit micro-organismen, dat er bacteriën in ons huizen die ons lijf gezond houden. Zonder ons lichaam kunnen we niet op aarde leven, zonder een gezond klimaat wordt het leven op aarde steeds moeizamer. Kunnen we dan nog wel het leven vieren, als we de zoveelste droogteperiode meemaken, zelfs in Nederland? Als de planten slap hangen, en de eerste blaadjes al vallen? Laten we het wél doen, juist nu! Laten we onze krachten bundelen en ons verbinden met Aarde, met de grond onder ons én met de grond in ons.

Drie energiecentra

Gurdjeff ontdekte in ons lichaam drie grote krachtcentra, het buik- hart- en hoofdcentrum. In het buikcentrum geeft de levenskracht ons stabiliteit en gronding, stevigheid om datgene wat we willen ook ten uitvoer te brengen.
In het hart kan die kracht ontvlammen als verlangen, dat ons steeds verder voert op ons pad. Als we dat verlangen volgen doet het ons thuiskomen, in onszelf, in de volledige vrijheid om te zijn wie we zijn. Het kan hier ontvlammen als liefde, passie, compassie.
In het centrum van ons hoofd kan deze kracht ons intuïtieve weten openen. Het directe weten dat de twijfel doet verdwijnen. Dat ons de grond van wijsheid geeft.

Begin met goed te zitten, en breng je aandacht naar je ademhaling. Stel je voor dat elke uitademing je meer in contact brengt met de grond onder je. Kun je al voelen dat je gedragen wordt? Ga dan met je aandacht naar de plek enkele vingerdiktes onder je navel en iets naar binnen en focus daarop.

Als je meer gronding voelt en meer stevigheid, breng dan je aandacht naar je hartgebied. Voel je adem in je borst bewegen, de in- en uitademing. Geef beide bewegingen dezelfde aandacht en laat die dan na een paar minuten los. Hoe voelt het in dat gebied, is het open of juist wat strak? Stel je voor dat je adem wat zachter, lichter wordt, Wat is je diepste verlangen?

Ook het hoofdcentrum is het gemakkelijkst te ervaren als je zacht doorademt. De precieze plek is lastiger te ervaren, maar kijk is hoe open of dicht je hoofd voelt. Stel je voor dat het opener en zachter wordt. Wat kan er dan gebeuren?

Een geleide meditatie vind je op mijn podcastkanaal.

Ommekeer


Het midzomerfeest is ook een wende, het luidt een nieuwe fase in. De zon begint haar gang van de langste naar de kortste dag, van het optimale daglicht naar het optimale nachtlicht, de donkerte. Van de uitbundigheid naar de stilte. Deze cirkelgang laat ons zien hoe leven een continuüm is, een komen en gaan, een begin dat als het begint al naar een einde voert dat ook weer een nieuw begin is. Telkens weer.

About Author

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *