Beltane

Lang voordat op 1 mei de dag van de arbeid werd gevierd, vierden volkeren over de hele wereld het feest van Beltane.

Beltane is een van de meest gepassioneerde feesten in oude culturen. Aarde toont haar uitbundigheid en maakt de belofte waar die ons in de achterliggende maanden is toegezegd. Ook in ons gaat alles stromen.

En verspreid over de hele wereld, viert men het feest van het leven, het feest van de seksualiteit, vruchtbaarheid en creativiteit.

Aarde leeft. Nu zien we het, voelen en horen we het. Bomen krijgen hun groene lentetooi, vogels gaan hun eieren leggen, de zaden zitten in de grond, gewassen steken niet alleen hun kopjes boven de grond, ze groeien uit. De sapstromen van Aarde zijn tot volle wasdom gekomen, niet alleen bij planten en dieren, ook bij mensen.

Aarde vieren

Alle feesten van de oude volkeren, van de Kelten, de Aboriginals, de Amerikaanse Indianen, de Sami, de Inuit, al hun feesten en rituelen zijn diep verbonden met de ritmes van Aarde. Met Beltane is Aarde is nu werkelijk ontwaakt uit haar winterslaap en ze is niet meer te houden. Wakker wordt ze, helemaal wakker. En met die wakkerte komt al haar scheppingskracht op gang. Al haar levenskrachten, haar seksuele en sensuele energie. Shakti is hier, de Godin van de levende, sensuele Aarde.

In Engeland worden met Beltane nog steeds op heuveltoppen en hooggelegen rotsformaties vuren gestookt. Bergtoppen brengen je dichter bij de hemel en het Goddelijke. Sommige toppen zijn heilige plaatsen. Je vindt er steencirkels en steenheuveltjes, de borsten van de Godin. En op grote hoogte gemaakt, zijn de vuren van grote afstand te zien.

Het Hieros Gamos

Beltane is van oudsher het feest van seksualiteit en in de oude tijden werd Aarde het meest intens gevierd in het Hieros Gamos, het heilige huwelijk. Een van de oudst overgeleverde teksten beschrijft de gepassioneerde, sensuele en sexuele liefde op een prachtige manier: Godin Inanna ontmoet haar geliefde Dumuzi in het liefdesbed…

Deze tekst is de eerste strofe zoals het verhaald wordt in het Oude testament! Jawel! Zo sterk is haar kracht dat ze zich niet liet wegsturen. Het is het Hooglied dat in onze Bijbel bladzijden lang verhaald over de liefdesdaad.

Ooit…

Dat was ooit, lang geleden, voordat de patriarchale cultuur het won, de lichaamskracht van mannen dominant werd en vrouwen massaal bezit werden van mannen. Ooit werd God als vrouw belichaamd. De liefde die beschreven wordt in dit prachtige verhaal, is vol intimiteit, zachtheid, vol ontmoeten en waarderen, vol van hart.

De scheiding tussen liefde en seksualiteit ontstond in de aanloop van de patriarchale cultuur, de mannelijke spierkracht won het van de vrouwelijke kracht en vrouwen werden bezit van mannen om te gebruiken naar goeddunken. In de bijbel vind je tal van verhalen waarin de ondergeschiktheid en haar verplichte trouw aan de man werd benoemd. De kerken begonnen zich negatief uit te laten over seksualiteit, keurden het af voor het huwelijk en stelden het celibaat in. In deze ontwikkelingen zien we de dieperliggende oorzaken van het veelvuldig aanranden en verkrachten van vrouwen.

De seksualiteit zelf is verkracht, losgesneden als ze is geraakt van liefde, zachtheid, een werkelijk ontmoeten in wederzijds respect en intimiteit.

MeToo

Gelukkig kwam er #MeToo en was seksueel overschrijdend gedrag niet langer iets waar de schouders over werd opgehaald, waar je als slachtoffer jezelf de schuld van moest geven of je voor moest schamen. Er was een aanloop. Ik herinner me hoe ik ergens in mijn dertiger jaren meeliep in een vrouwenoptocht. Een gemeentefunctionaris van die stad waagde zich aan een kritische uitspraak: ‘Je moet de kat niet op het spek binden’. Hij werd weggehoond.

De vrouwenbeweging die in de 60ger jaren op gang kwam heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de bewustwording van seksueel geweld, en we zijn er nog lang niet. Het is niet eenvoudig om seksualiteit uit haar kooi te halen. Die intens sterke seksuele kracht, die driftige impuls, heeft de leiding nodig van het hart. Millennia lang is hij óf onderdrukt, óf op een botte manier uitgeleefd. Hij is zolang afgesneden geweest van de onbaatzuchtige liefde, dat het tijd kost voor die impuls om de weg naar verbinding terug te vinden.

Verbinding

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Verbinden, dat doen Inanna en Dumuzi en ze gaat verder dan alleen die tussen man en vrouw. De Godinnencultuur bloeide welig langs de Eufraat en de Tigris in India en rondom de Middellandse zee, Dumuzi is schaapsherder, een nomade die vanuit het noorden naar het zuiden trok. Twee volkeren, de nomaden wonnen en de vrouwencultuur werd om zeep gebracht. Maar in dit verhaal lezen we verbinding, verzoening, een samengaan van tegenstellingen. Inanna en Dumuzi zijn bereid om te verbinden.

Met Beltane vieren we de giften van Aarde. We vieren het bijzondere van haar levengevende kracht, de passie van het leven! Die vraagt van ons om alsmaar dieper te verbinden, in en met onszelf, met ons lijf, met de aarde, met onze wezenlijke aard. Die leeft in ons en kan in tijden van crises onze diepste troost zijn. Zelfonderzoek kan je daarbij helpen.

__________________________

De links verwijzen naar verwante teksten die ik schreef op mijn website en op andere media.

Foto van het liefdesbed is gevonden op: http://www.gnoxis.com/hieros-gamos-5396.htmlAbout Author

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *