Duif in je dromen

Wat is ze gewoon. En toch ook weer niet. Plechtig in haar tenue. Grijs, of glanzend. Zo uiteenlopend als ze zich toont, zo divers is in haar symbolische variant.

De duif wordt geassocieerd met de rat, maar ook met vrede. Met ziekten en plagen alswel de levensgeest, de adem en de ziel. Ze wordt geassocieerd met vrouwelijkheid, godinnen, moeders en koninginnen en in één adem genoemd als boodschapper van God.

Diepgaande samenwerking

Al lange tijd werkt de mens met de duif samen. De duif was de boodschapper welke met een olijftak terug keerde naar de ark van Noach, en de naam Jona, van de hoofdpersoon en profeet in het Bijbelboek Jona, betekent letterlijk duif. Toen Jezus gedoopt werd in de Jordaan daalde er een duif uit de hemel.

Duiven werden vroeger gehouden als vee, om op te eten, ze werden bewonderd in hun sierlijke vorm en gewaardeerd om hun navigerende boodschappersfunctie als postduif.

Ook werden duiven gebruikt voor jachtplezier en, net als de eend, opgejaagd en afgeschoten voor punten. Gelukkig zijn de echte duiven inmiddels vervangen door kleiduiven, een disc gemaakt van klei.

In een oud graf van 2500 v. Chr. zijn tekeningen gevonden van een tamme duif, geliefd door een mens, die met haar samen leefde.

Persoonlijke betekenis

Om uit te kunnen maken welke betekenis de duif in jouw eigen droom heeft is het allereerst van belang dat je bij jezelf te raden gaat welke betekenis de duif voor jou heeft. Denk je meteen aan tortelduifjes of eerder aan de wat grovere houtduif? Begint je maag te rommelen wanneer je een duif ziet, of denk je direct aan de grote flats poep die je op je hoofd kreeg tijdens het fietsen? Klein detail, groot verschil…

De duif als nieuwsbode

Wanneer je droomt over een postduif kun je ervan uitgaan dat de duif in je dromen symbool staat voor het brengen van nieuws, of zelfs roddels. Heb je zelf misschien iets opgevangen, of zou het kunnen dat er over je gepraat wordt? Mogelijk komt er binnenkort een bericht. Let goed op de omstandigheden van de droom en de duif, wat zijn de thema’s?

Wanneer je ver van huis bent zou de duif een teken kunnen zijn van heimwee; een verlangen om naar huis te keren, zoals de duif ook altijd naar haar eigen plek terugkeert. Een roeping naar je eigen plek, je essentie.

De liefde van de tortel

Als de tortelduif in je dromen voorkomt dan kun je ervan uitgaan dat de symboliek iets met romantische liefde te maken heeft, romantiek. Ze wordt ook gelinkt aan de godinnen Ischtar, Venus, Aphrodite en Irene. Hoe presenteert de tortel zich in je droom, is ze alleen of is het een paartje?

Vredesduif

Droom je over een witte duif dan is de associatie hiermee die van zuiverheid en vrede. De witte duif staat doorgaans voor de Heilige Geest, de ziel en het zuivere. Soms staat de duif in een droom voor een overleden ziel. De ziel van een ander, of een deel van jouzelf; dat is aan jou om uit te vinden.

Als de duif in je droom afgeslacht wordt voor consumptie zou dit een teken kunnen zijn dat je ergens je vrede (energie) verliest aan anderen.

Als twee duiven in je droom met je komen kletsen, dan ben je waarschijnlijk gewoon heel goed gezelschap!

Op heiligennet wordt de symboliek van de duif vanuit verschillende geloofsperspectieven belicht:

 • In India en ook wel in oude Germaanse culturen werd een zwarte duif beschouwd als de vogel van de ziel, maar vaker nog als symbool van dood en ongeluk.
 • In de Islam bestaat een legende die vertelt hoe een duif ooit Mohammed op zijn vlucht wist te beschermen.
 • In China en Japan staat de duif voor een lang leven en voor het geven van eerbewijzen.
 • In Egypte staat hij voor onschuld.
 • Bij de Grieken (en Romeinen) stelt de duif de liefde voor en de vernieuwing des levens.
 • In het Hindoeïsme zijn duiven de boodschappers van de god van de dood.
 • In de oude joodse tempeldienst werden witte duiven geofferd als teken van verzoening en reiniging.
 • In de oude Perzische godsdienst behoorde de duif bij de god van de oorlog; maar droeg hij een zwaard, dan betekende dat een spoedig einde van de strijd.
 • In de Tenach (de Joodse bijbel, die de christenen het Oude Testament noemen) wordt verteld hoe Noach na de zondvloed een duif losliet en hoe deze terugkeerde met een uitbottend twijgje in de bek, symbool van verzoening tussen God en mensen en van nieuw leven na de dood; sindsdien is dit het symbool van de vrede geworden en tegenwoordig ook beeldmerk van de zorg voor milieu en schepping. De witte duif is daarenboven ook symbool van eenvoud en reinheid.
 • In het christendom is de duif vooral symbool van de Heilige Geest. In het verhaal van Jezus doop in de Jordaan wordt verteld dat de Heilige Geest in de gedaante van een duif op Hem neerdaalde. Evangelisten worden vaak afgebeeld met een duif aan hun oor, symbool voor het geloof dat hun geschriften zijn ontstaan op goddelijke ingeving. Ook heiligen als Gregorius de Grote en Remigius worden zo afgebeeld. Duiven die drinken uit een schaal nemen het levende water van de Geest in zich op.
  Soms horen we in heiligenlegendes hoe een bidder – niet zelden op grote afstand – de ziel van een overledene in de gedaante van een duif naar de hemel ziet opvliegen; zo zag de kluizenares Scholastica de ziel van haar broer Benedictus naar de hemel opstijgen; of Sint Aldegondis, abdis te Maubeuge: zij zag de ziel van bisschop Amandus naar de hemel opgaan enz.

Vragen die je kunt stellen bij een droom over de duif:

 • Hoe gedraagt de duif zich in mijn droom?
 • Met wat voor gevoel werd ik wakker?
 • Wat voor soort duif was het?
 • Is er iets dat mijn vrede verstoord in het dagelijks leven?
 • Behoud ik de lieve vrede ten koste van mijn eigen integriteit?

Wil je meer weten over dromen, coaching, salsa of een energetische sessie, kijk dan op IenkeGoldewijk.nl

About Author