Dromen over ijzer

IJzer is een scheikundig element met symbool Fe en atoomnummer 26. Een veelvoorkomend metaal, op aarde en één van de belangrijkste elementen in het heelal.

IJzer gebruiken we o.a. om onszelf van voedsel en gebruiksvoorwerpen te voorzien. Het is een belangrijk metaal voor een goede verhouding van ons bloed.

IJzer als element

IJzer is hard en koud. Glanzend en heeft iets kils, of zelfs buitenaards. IJzer is ook een schenker van mogelijkheden. IJzer heeft uithoudingsvermogen en kracht en wordt veel gebruikt in gereedschap, maar ook in wapens. IJzer is elektrisch geleidend materiaal en roest als het in contact komt met water.

Als je droomt over het elementaire aspect van ijzer, dan kijk je op het niveau van bouwstenen. Het kan zijn dat je scheikundige bent of met metalen werkt en dat de droom een verwerkingsproces is, of zelfs een oplossing biedt voor een werk- of studiesituatie. Het element kan ook iets zeggen over de aard van je gemoed en je karakter. Ben je hard of koud in sociale of relationele aangelegenheden? Hoe ga jij met jouw eigen en andermans emoties en gevoelens om? Druk jij jouw wil door?

Het ijzer smeden als het heet is

Wanneer je droomt over het smeden van ijzer dan duidt dat op vorming. Welke werkzaamheden en taken ben je momenteel aan uitvoeren? Of ben je misschien plannen aan het ‘smeden’?

Lood om oud ijzer

Droom je over oud ijzer of metaalvermoeidheid dan is het belangrijk om te raden te gaan wat er aandacht behoeft in je leven. Iets dat ooit solide was dreigt het mogelijk te begeven. Is het relationeel, emotioneel, mentaal, materieel of lichamelijk? Kijk naar de rest van de droom voor mogelijke aanwijzingen.

IJzerdraad

Droom je over ijzerdraad dan is kan dat betekenen dat er iets is dat je aan je wilt binden of dat iets of iemand jou bindt. Het ijzerdraad wijst op een ‘onvrije’, inflexibele binding. Je los proberen te rukken uit ijzerdraad zal ongetwijfeld wonden veroorzaken en weinig nut hebben. Hier is de juiste dosis verstand nodig. Je kunt jezelf afvragen: wil ik iets of iemand dwingen in een positie die eigenlijkmoreel of ethisch onjuist is? Voel ik mij ergens toe gedwongen. Welke onuitgesproken contracten heb ik mogelijk met anderen?

Hoefijzer: een geluksmoment

Een hoefijzer is een bescherming voor paardenvoeten, een paardenschoen zou je kunnen zeggen. In de folklore brengen hoefijzers, opgehangen boven de deur, geluk. Het werd vaak gedaan om boze krachten te weren en ijzer zou deze af schrikken. Droom je over een hoefijzer dan kan het dus maar zo zijn dat je het geluk aan je hand hebt. Het kan ook een verwijzing naar een paard zijn, een vitale kracht, en de manier waarop jij vooruitgaat in het leven. Heb je juist meer vitale kracht nodig? Of draaf je juist weleens door? Wellicht dat onderstaande informatie je verder kan helpen.

Wilskracht

Vanuit alchemistische oogpunt beschouwt heeft ijzer een functie die werkt op het gebied van de wilskracht. Je zou in deze kunnen zeggen dat het een metaal is dat op energetisch vlak bijdraagt aan het functioneren van het derde chakra, of de zonnevlecht. Een ijzertekort zou kunnen wijzen op een zwak derde chakra.

Henk en Mia Leene beschrijven hoe koper en ijzer samen voor harmonie in het lichaam zorgen. Koper staat in dit verband voor emotie en ijzer voor de wil:

“ Dieper beschouwd zullen we bemerken hoe de metaal-organische werking in ons lichaam mede bepalend is voor ons karakter, onze gezondheid en onze geestelijke instelling. Wanneer de ontvankelijke metalen: de zachtheid van  het goud (hart); de reinheid van het zilver; de bescherming van het lood; de innerlijke vlam van het kwikzilver; en het onderscheidingsvermogen van het tin, niet hun ontvankelijke aard benutten, dan vernielt de wil (ijzer) alle opbouw en ondermijnt de weekheid van het emotionele hart (koper) alle duidelijke uitbeelding.[1]

IJzertekort en Bloedarmoede

Metalen, mineralen en stenen in dromen kunnen wijzen op chemische processen op lichamelijke een lichamelijke behoefte aan een mineraal. Wanneer je droomt over ijzer is het raadzaam te onderzoeken of je hier voldoende van binnenkrijgt. Misschien eet je veganistisch of sport je veel waardoor je meer behoefte aan ijzer of andere mineralen en metalen hebt.

Bij een tekort aan ijzer in het lichaam ontstaat er bloedarmoede oftewel anemie. IJzer zorgt ervoor dat de hemoglobine in je bloed voldoende zuurstof kan vervoeren. Je merkt bij een tekort aan het mineraal ijzer dat je je vermoeid voelt, snel buiten adem bent, je kunt duizelig zijn en je ziet bleekjes.

Een tekort aan ijzer (maar ook foliumzuur of vitaminen B12 en B6), oftewel anemie (bloedarmoede), wijst naast de nood voor aanvulling van metalen, vitaminen en mineralen, mogelijk op een tekort aan Geestelijke bouwstoffen voor energie. Je kunt jezelf de vragen stellen:

  • Op welke wijze voed ik mijzelf geestelijk en spiritueel?
  • Is er een geestelijke behoefte van mijzelf die ik negeer?
  • Zou ik dit willen onderzoeken?

Wil je meer weten over dromen, coaching, salsa of een energetische sessie, kijk dan op IenkeGoldewijk.nl


[1] Henk en Mia Leene (2019). 20b – de Yin en Yang van de metalen in het menselijke organisme. Geraadpleegd op 10 februari 2022, van http://henkenmialeene.org/openbaar/20e_cyclus_-_acupunctuur_fi/20b_-_de_yin_en_yang_van_de.html

About Author

1 thought on “Dromen over ijzer

Comments are closed.