Bloederige dromen


Ik leef nog, maar word voorbereidt door een kalme lijkschouwer om te worden afgelegd. Er worden preparaties getroffen om mijn bloedbanen te legen en met vloeistof te voorzien en om hierna mijn lichaam te balsemen. Nog even en ik zal overlijden. Ik voel me er kalm onder, wacht af. Ik lig op een soort brancard. Ik voel dat er meerderen zijn; ze zijn al dood. Het zijn levenloze blauwe/donkere al geprepareerde lichamen. – Droom 2019

Dromen over bloed kunnen flink wat indruk achterlaten. Dromen met bloederige thema’s gaan over levensenergie, hartstocht, liefde, maar ook horror, dood, terreur en oorlog. Bloed wordt vergoten, verguist en gebruikt om eeuwige banden te smeden. Bloed is het onverbrekelijke verbond tussen familieleden, wat we ook van ze mogen vinden, we kunnen de bloedband nooit ongedaan maken.

Wanneer je zelf gewond bent en bloedt in de droom gaat het waarschijnlijk om een psychische verwonding of het gebrek aan- of verlies van liefde.

Is er misschien een relatie of vriendschap die je, bewust of onbewust, dood laat bloeden? En is dit dan de manier waarop je ermee om wilt gaan?

Bloedende ogen

Ogen zijn de poorten naar de ziel. Als je oog bloedt in de droom zou het kunnen betekenen dat je door je (psychische) verwondingen niet meer helder kunt zien. Het kan ook zijn dat je diep zielsverdriet ervaart dat vraagt om erkenning.

Als je in je droom ziet dat iemand anders bloed in de ogen heeft kan het betekenen dat die persoon verwond is geraakt en hierdoor niet meer helder ziet. Het kan echter ook duiden op intense woede of haat en ‘een rode waas voor de ogen hebben’, waarbij je een aanval kunt verwachten.

Blauw bloed

“En uw hemel, die boven uw hoofd is, zal koper zijn, en de aarde, die onder u is, zal ijzer zijn.”

-Deuteronomium 28:23[1]

Ons bloed kleurt rood door het metaal ijzer. Interessant, niet? Wezens die een andere samenstelling hebben van het bloed dan mensen, zoals kreeften, hebben blauw bloed. Dit wordt veroorzaakt door het metaal koper.

Blauw bloed wijst op adel, op ‘Royals’, en zelf op aliens. De groten der aarde zouden blauw bloed hebben gehad, wat wijst op een niet-aardse, of in ieder geval niet-menselijke, eigenschap. Het blauwe bloed wordt symbolisch geassocieerd met het Goddelijke, de Kosmos, het Hemelse en het Hogere. 

De droom zou kunnen duiden op koelbloedigheid, arrogantie of distantie van anderen. Voel je je wel eens superieur ten opzichte van sommige anderen (het volk)?

Wanneer bloed vloeit

Wanneer er bloed vloeit, is er sprake van ‘oorlog’. Is er geweld in je leven, of ben je zelf degene die op oorlogspad is, sta je op het punt koelbloedig anderen pijn te doen? Wie of wat wordt er verwond in de droom. Keer je je mogelijk tegen jezelf?

Gevoelens die je tegen kunt komen in de droom zijn lust, woede, jaloezie en wraakzucht. Pas op dat je je niet laat overmannen door emoties.

Bloedarmoede (anemie)

Bij een tekort aan ijzer ontstaat er bloedarmoede oftewel anemie. IJzer zorgt ervoor dat de hemoglobine in je bloed voldoende zuurstof kan vervoeren. Je merkt bij een tekort aan het mineraal ijzer dat je je vermoeid voelt, snel buiten adem bent, je kunt duizelig zijn en je ziet bleekjes.

Ook de Bijbel spreekt over de (geestelijke) consequenties van bloedarmoede:

Bij geestelijke anemie kan de kracht van God niet worden vrijgezet, omdat je geloof afneemt of niet functioneert. Daardoor kunnen er geen tekenen en wonderen plaatsvinden (het bovennatuurlijk leven).

– Hebreeën 11:6

Een tekort aan ijzer (maar ook foliumzuur of vitamine B12), oftewel anemie (bloedarmoede), wijst dus naast de nood voor aanvulling van metalen, vitaminen en mineralen, mogelijk op een tekort aan Geestelijke bouwstoffen voor energie. Volgens Christiane Beerlandt, schrijfster van het boek De Sleutel Tot Zelf-bevrijding, duidt bloedarmoede op een innerlijke zwakheid en een onvermogen. Het thema raakt aan de overtuiging dat je geen liefde waard bent of niets te geven hebt, een diep-geestelijke ontbering.

Je kunt jezelf de vragen stellen:

 • Op welke wijze voed ik mijzelf geestelijk en spiritueel?
 • Is er een (geestelijke) behoefte van mijzelf die ik negeer?
 • Zou ik dit willen en durven onderzoeken?

Bloedeed

Bij een bloedeed leg je een verklaring af van wat je accepteert als de waarheid. Je kunt deze eed niet ongedaan maken, je hebt het verzegelt met je bloed. Als je droomt over een bloedeed dan is het goed om je af te vragen wat er voor jou zo belangrijk is dat je geen andere opties wilt of kunt overwegen. Iets dat zo belangrijk voor je is dat je je “ziel” ervoor zou verkopen?

Bloedneus

In de droomencyclopedie van George Fink wordt een bloedneus uitgelegd als de angst voor het verlies van een partner of het mogelijke verlies van potentie.

De droom zou er ook op kunnen wijzen dat je “doet alsof je neus bloedt”. Is er mogelijk een kwestie die je liever niet onder ogen ziet?

Bloeddruk

Wanneer je droomt over het opnemen van de bloeddruk kan dit duiden op stress. Is de bloeddruk te hoog dan doe je er verstandig aan pas op de plaats te nemen. Er is te veel vuur in je en als je niet oppast dan brand je mogelijk op. Wanneer de bloeddruk te laag is kan dit te maken hebben met verlies van genegenheid of levenskracht. Het kan een aanwijzing zijn dat je je gedesoriënteerd voelt in je leven.

Is er te veel druk, of juist te weinig druk? Welke aanpassingen zijn er nodig om de balans te herstellen?

Een doekje voor het bloeden

Als je een doekje krijgt in je droom voor het bloeden dan is er in je leven iets dat je wel aanneemt, maar dat eigenlijk maar een schrale troost is. Het is niet werkelijk wat je wilt en je neemt mogelijk genoegen met ‘minder’. Je denkt misschien dat je er iets mee wint, maar je droom geeft aan dat je jezelf misleidt. Let op van wie je het doekje krijgt in de droom en kijk ook naar de andere omstandigheden in de droom.

Uiteraard kan het zo zijn dat het doekje in je droom wél helpt en juist een helpende hand biedt.

Blijft het bloed stromen, of houdt het op met bloeden?

Aderlating

In de middeleeuwen werd aderlating toegepast als therapie om de lichaamssappen weer in balans te brengen. Een aderlating hielp voor herstel van het innerlijk evenwicht. Wanneer je over aderlating droomt, zou dit kunnen duiden op een wens voor meer innerlijk evenwicht en balans. Kan het zijn dat je op bepaalde aspecten in je leven het evenwicht verloren hebt? Wie ondergaat de aderlating?

Bloedtransfusie

Wanneer je droomt van een bloedtransfusie is het mogelijk dat je een boost van levensenergie nodig hebt omdat je anders zult ‘verdwijnen’ in een apathische levenshouding. Er wordt om verandering gevraagd: andere energie, een andere manier om je levenskracht te voeden en onderhouden.  Het zou kunnen dat je last hebt van depressieve gevoelens in je dagelijks leven, of dat je op moet letten dat dit niet zal gebeuren.

Bloedzuigers (vampiers)

Is er een persoon of omstandigheid in je leven waarvan je het gevoel hebt dat het je vitale levensenergie kost? Maar hier korte metten mee!

Menstruatie

Dromen over menstruatie kan een teken zijn dat je iets aan het loslaten bent.

De menstruatiebloedingen verwijzen naar de cyclische aard der dingen: het natuurlijke opbouwen en afsterven van levensprocessen. Met dat wat losgelaten wordt kan de aarde zichzelf en haar nieuwe spruiten weer voeden.

Wanneer je last hebt van PMS kan de droom verwijzen naar hormonale disbalans en/of je attitude. Gedraag jij je als een “ongestelde” vrouw?

Spreekwoorden en gezegden over bloed

 • Het bloed kruipt waar het niet gaan kan
 • Mijn bloed kookt
 • Bloedmooi
 • Kwaad bloed zetten
 • Iemand het bloed onder de nagels vandaan halen
 • Iemands bloed kunnen drinken
 • Dat zaakje zal wel doodbloeden
 • Koelbloedig
 • Bloed laten vloeien

Vragen die je kunt stellen bij een droom over bloed:

 • Is het tijd om mijn Hb waarden te laten testen?
 • Met wat voor gevoel werd ik wakker?
 • Herken ik elementen uit de droom van mijn dagelijks leven?
 • Kan ik een gezondere manier vinden om mijn gevoelens te uiten?
 • Is er iets dat mijn balans en rust verstoord in het dagelijks leven?
 • Voed ik mijzelf genoeg op geestelijk vlak?

Wil je meer weten over dromen, coaching, salsa of een energetische sessie, kijk dan op IenkeGoldewijk.nl.

[1]Geraadpleegd op 10 februarie2022. Source: https://bible.knowing-jesus.com/Dutch/words/Ijzer

About Author

1 thought on “Bloederige dromen

Comments are closed.