De oerboom: een droom van een mythische boom

Geestverwant, voorouder, hoedster der aardekinderen. Multidimensionaal. Bezieling stroomt door haar takken. Levenslust beroert haar bladerdek. Geworteld in de oersubstantie van het bestaan ademt zij het leven met en door haar stam.

Tijdens de bijeenkomsten van de Droomcirkel in Zeist maken we, met de gevorderde dromers, regelmatig een reis naar de droominhoud van individuele dromers. Samen stappen we terug in een droom en gaan op onderzoek uit. Om het spannend te houden en de synchroniciteit en voorouders voor ons te laten werken, draai ik een flesje. Het flesje kiest welke droom we samen in mogen stappen en verder mogen onderzoeken.

Een tijdje geleden was ik aan de beurt, of eigenlijk mijn droom. Onder het ritmisch geluid van een sjamanistische drum doken we samen onderstaande droom in:

Ik sta voor haar. Deze enorme oerboom die voorbij alle tijden gaat. Woorden schieten tekort. Dit is geen normale boom, maar een zeer hoog en bijzonder wezen. Vol energie staat ze voor me. Haar stam, krachtig, breed. Ze is verweven in een dans van “Celtic knots”, vol van kosmische oerkracht. Zo solide als ze lijkt, zo vrij is ze in vorm. Haar takken vol, rijp en overstrekkend. Als het hemelgewelf. Haar wortels diep geworteld in Wat Is. Ze communiceert met mij en ik realiseer me dat ik al vaker bij haar ben geweest. En ook dat ze mij vaker bezoekt in mijn dromen. Ik voel een immens ontzag voor de diepte van haar wijsheid, haar liefde en haar energie. Ze is zo verschrikkelijk mooi. Ik word in de droom steeds een beetje bewuster. Ik kan niet echt goed verstaan of verwerken wat ze me vertelt, maar ik zuig haar liefde en energie met elke porie van mijn droomlichaam op. Het beeld wordt wat helderder, of misschien past ze zich aan naar voor mij bekendere beelden. Ze staat in een soort jungle achtige moerasgrond. Mijn liefde en ontzag groeien met elke milliseconde. Ik ben zo onder de indruk van onze ontmoeting dat ik er wakker van word.

De boom des Levens: voorouderlijk medicijn

Sinds het begin der tijden, door de lange lijnen van voorouders, en onze oorspronkelijke voorvaderen, wordt ‘de boom’ geëerd als Heilig. De oerboom wordt gezien als Hoger Wezen, als voorouder, maar ook als portaal en draagster van de verschillende werelden. 

Ze biedt een liefdevol medicijn voor ons allemaal en verbinding met onze oorsprong en onze toekomst. 

Mythologie en interpersoonlijke groei

Toen ik wakker werd uit de droom schoot me direct de mythologische vertelling van Yggdrassil, de Boom des levens, te binnen. Deze oerboom wordt beschreven in de Noorse Mythologie en verschillende culturen, waarvan er gesproken wordt van bomen van een hoger niveau. Deze mythische boom, Yggdrassil, draagt de verschillende dimensies van het godenrijk, de mensenwereld en de onderwereld.

De wereldboom of de Tree of life vinden we, over de hele wereld en in vele oude culturen en religies, terug als een heilig concept dat de boven- en onderwerelden met elkaar verbindt. Het is de boom die het leven van de gehele kosmos continueert. Vaak ligt er een slang of draak aan de voeten van de boom, welke staat voor onsterfelijkheid (kundalini, oftewel spirituele energie), maar ook – in het Christendom – voor valse verleiding:

Ge 2:9 En de HEERE God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten; ook de boom des levens, in het midden van de hof, en de boom van de kennis van goed en kwaad.(HSV)

In het jodendom wordt er gesproken over ‘de Boom des levens’ genaamd Etz Chaim. Hiervan wordt gezegd dat de wortelen diep in de aarde reiken om hier verbinding te maken met de moeder en zich te laten voeden, terwijl de bladeren en de takken reiken naar de lichtgevende vader.  

Volgens de beroemde psychoanalist en dromenexpert Carl Jung symboliseert de boom in dromen veelal het Hoger Zelf, een verpersoonlijking van het goddelijke in onszelf. Dromen over bomen zijn verbonden met processen van interpersoonlijke groei en transformatie. De boom is een voorbeeld van geduld, eigenheid en wijsheid.

Terug in de droom

Tijdens de bijeenkomst besloten we samen de droom opnieuw te beleven en te onderzoeken (re-entry). Hieronder doe ik verslag van de bevindingen van mijzelf en de andere dromers en kun je lezen wat een droom re-entry inhoud.

Bij een re-entry stap je gezamenlijk terug in de droom aan de hand van de aanwijzingen van de dromer. Een ritmische drum kan de groep helpen om in andere bewustzijnslagen te komen en zodoende een sjamanistische reis naar de droom af te leggen.

Bij het doen van een re-entry (terug stappen in de droom) is het belangrijk vooringenomen concepten te laten voor wat ze zijn en de symbolen hun eigen verhaal te laten vertellen. Mijn eigen zoektocht en ideeën m.b.t. de droom parkeer ik dus even en ik vertel de droom (in de tegenwoordige tijd), beantwoord vragen en geef iedere deelnemer (verkenner) een taak mee voor tijdens de reis. Begeleid door een sjamanistische drum vertrekken we naar het domein van de droomboom.

De droomreis
Na de reis vertelden we één voor éen onze belevenissen en bevindingen aan de rest van de groep. Hieronder vind je het verslag van de droomreis per verkenner en welke taak de deelnemer (verkenner) heeft meegekregen voor de droomreis. De afkorting DV staat voor ‘droomverkenner’. Ik eindig het verslag met mijn eigen reisobservatie:

DV 1. Taak: ontdekken welke informatie de wortels van de boom hebben en hun functie in de droom.

“De wortels liggen op de aarde. Het is sereen, rustig. De boom is een verlicht persoon. Jullie zien elkaar. De boom is blij om ook gezien te worden. Er zijn maar weinig mensen die haar zien. Het gaat over de verbinding van alles met elkaar.”

DV 2. Taak: onderzoeken wat het licht en de omgeving aan informatie in zich heeft, met betrekking tot de dromer.

“Het licht start diffuus wit en verandert gelijkelijk van kleur. Paarsig, roze, rood, groen. Misschien een regenboog? Het gaat over DNA helen. Chakra’s.”

DV 3. Taak: Onderzoeken wat de functie van de stam is, welke informatie deze heeft en wat dit betekent voor de dromer.

“De boom wil vertellen dat zij het Hogere Zelf van de droomster is en dat zij haar grootsheid mag toelaten. De natuurwetten zijn hier van kracht. In de takken van de bomen leven allemaal dieren, dierenfamilies en planten. Het is een rijke wereld. De stam van de boom is hol, waardoor licht kan stromen en de boom zich makkelijk verplaatst en shapeshift. Hoog in de boom geklommen zag ik een lichte omgeving die in spiralen en in lemniscaten beweegt. Terug beneden zegt de boom: “Wat de droomster in de weg zit is een scherpe scheve blik naar zichzelf, die haar zelfbeeld diagonaal doorkruist. Die mag zij onderzoeken. Dan kan ze dansen, licht en soepel tussen de wortels.” Speels, licht, liefdevol.”

DV 4. Taak: Onderzoeken van de droomomgeving waarin de boom zich bevindt.

“Mars, maar dan een geluidsversie van Mars. Een ander zonnestelsel. Op de vraag waar we ons bevinden krijg ik ‘Aldebaran’ als antwoord. Het heeft connecties met Glastonbury. Lichtjaren ver. Beeld van de boom is voor begrip. De wortels zijn in verbinding met alles. Aldebaran ligt dicht bij de Pleiaden.”

DV 5. Taak: Onderzoeken welke informatie er in de kruin van de boom te vinden is en welke boodschap er is voor de droomster.

“Takken die naar de hemel reiken. Licht stroomt naar wortels en door de takken. Het is getransformeerd lijden tot licht. In de takken een zwierend dansspel. De droomster verkent. Ze mag het licht ervaren, stromen. Er is een gevlochten bedje van licht. Ze mag erin liggen.”

DV Dromer. Taak: verder onderzoek naar de Boom en wat deze aan boodschap heeft.

“Ik loop om de stam heen om de omgeving te verkennen. De knotsen en het hout bewegen. Ik word er als het ware in opgenomen en ik beweeg met de stam mee. De stam draait en kronkelt, met mij in haar armen. Ik word naar het midden bewogen. Er ontstaat een opening in het hart. Binnenin gloeit het als lava, maar het is niet heet. Dan word ik in de stam binnengeleid. Ik zie allemaal kleuren. “Ben ik in de Regenboogmoeder?”, vraag ik mij af. Dan verander ik in een raaf of een adelaar en draai omhoog, spinnend, als het symbool van de caduceus. “Heeft dit te maken met mijn DNA-streng?” Weer een vraag die in me opborrelt. Spiraalsgewijs stijg ik boven de kruin uit. Ik heb twee hoofden van een vogel en kijk twee richtingen uit. “Kijk ik uit over de Himalaya?“”

Bevindingen

Als we de bevindingen van de dromers vergelijken vinden we een aantal overeenkomsten:

Twee verkenners benoemen dat de wortels verbonden zijn met alles wat er is. Meerdere verkenners herkennen dat de boom hol is en uit licht lijkt te bestaan.

De regenboog, de kleuren, het licht, de spiralen en het DNA komen letterlijk terug in verschillende observaties. De ervaring van de twee kijkrichtingen lijkt overeen te komen met de observatie van deelnemer 3: de diagonale blik. In de takken zijn spiralen en zwierende dans.

Ik vind het iedere keer weer een wonder hoeveel van de inhoud van de observaties overeenkomen na een gezamenlijke re-entry. Elke keer komt er weer iets nieuws, iets anders en iets verrassends uit de reis. De ene keer staan de dromen bol van symboliek, de andere keer ontstaan er vrij letterlijke boodschappen, maar altijd slaat het “toeval” weer toe.

Collectieve verbintenissen

De bovenstaande droomreis is een treffend voorbeeld van het feit dat dromen op zowel persoonlijk als collectief (en zelfs kosmisch) niveau te interpreteren en te duiden zijn. We halen eruit wat voor ons van belang is en wat ons aanspreekt. We leren van de verhalen en groeien aan de metaforen en symboliek. Dat geldt net zo goed voor onze beleving van andermans dromen, sprookjes en mythologie. Het is altijd persoonlijk, en toch ook weer niet.

Boodschappers tussen hemel en aarde

Ik heb natuurlijk nog even wat meer informatie opgezocht. Na de re-entry was mijn nieuwsgierigheid verder gewekt en wellicht is ook jouw honger naar meer feitelijkheden, met betrekking tot de boodschappen, getriggerd.

Aldebaran blijkt een heldere ster te zijn. De naam betekent Het vurige oog van de stier. Dit kan ik zelf niet direct plaatsen, behalve dat ik laatst een droom had over een mythische stier.

Met betrekking tot de dubbelhoofdige raaf of adelaar, daar heb ik meer ‘feeling’ mee. Raven hebben altijd mijn verwondering genoten. Zo mysterieus en prachtig zwart. Ik hou van vertellingen over deze bijzondere vogels en alle verwanten. Deze mooie scheppingen blijken ook daadwerkelijk verwant met de Noorse Goden en Ygdrassil:

Odin, de Noorse oppergod, was ‘in het bezit’ van twee raven, Hugin en Munin, welke zijn zicht voorstelden. Hij stuurde ze naar de aarde als boodschappers, maar vreesde dat ze de weg zouden verliezen (niet terug zouden keren).

Daarnaast bestaan er verschillende oudere religieuze en militaire systemen met als symbool een dubbelhoofdige adelaar, welke – net als Hugin en Munin – boodschapper was tussen God en de aarde. Deze adelaar zou via de Levensboom heen en weer reizen.

Maria Kvilhaug (2012), gespecialiseerd in Noorse mythologie schrijft ( n.a.v. een passage uit de Noorse Edda) over de boom Ygdrassil:

At the top of the Yggdrassil, there is an eagle “and he knows much” (p 163). At the bottom of the Yggdrasil, there is a serpent coiled by the roots, eating them away. [1]

Er valt natuurlijk nog véél meer te ontdekken, maar dat bewaar ik voor een andere droom van een artikel.

Wil je ook leren reizen in de dromen van anderen en jezelf?

Meld je dan aan voor de aankomende Droomcirkel.

[1] Maria Kvilhaug (2012). The Seed of Yggdrasill: Deciphering the Hidden Messages in Old Norse Myths

 

About Author

1 thought on “De oerboom: een droom van een mythische boom

  1. Magisch mooi Ienke! Ik heb mij een tijdlang verdiept in de Noordse en Keltische mythologie, Odin die 9 dagen omgekeerd in de boom hangt om zo de wijsheid van de vrouwen te verkrijgen; hij moest er een oog voor opofferen. Ik heb veel met Raaf. Ik wist niet dat Odin twee raven bezat. Jamie Sams schrijft in haar Medicine Card book dat de raaf het medicijn van de magie draagt!

    Dank je wel Iemke voor dit verhaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *