Taal in dromen is een interessant fenomeen. Omdat dromen veelal cryptisch en symbolisch van aard zijn, kan taal in een droom onsamenhangend en onlogisch overkomen. Door de diepere lagen verwordt taal tot poëzie, proza en soms tot raadselachtige begrippen. Dromen spelen graag met taal en er kunnen rare spelfouten of bijzondere verwijzingen in de droom zitten, welke een diepere betekenis hebben.

Woorden en namen zijn symbolische betekenisdragers van een kwaliteit of objectaanduiding. Intonatie, mimiek, dynamiek en vitaliteit voegen beweging en verdieping toe. Een plat woord verandert hierdoor in een vorm van het talige dat de grens opzoekt tussen waken en slapen, begrijpen en beleven. Woorden in dromen zijn nooit eendimensionaal. Het zijn symbolen, in een wereld van symboliek, en helpen bij het verklaren van de verhalende structuren en gebeurtenissen in dromen.

Boodschappen en namen in dromen

Wanneer er in een droom een gesprek plaatsvindt kan dit enerzijds glashelder zijn, of je als dromer juist vol vragen achterlaten. Soms kun je een gesprek of de taal in de droom bijzonder letterlijk nemen en kun je dit opvolgen in het dagelijks leven. Op andere momenten vraagt de droomtaal om contemplatie en inkeer.

Namen en personen in dromen hebben veelal een aparte rol. Soms ontmoet je een Doris, een Gabriel of een Cheyenne in je droom, waarbij de boodschap niet om de persoon, maar om de naam van het personage gaat. Het gaat dan bijvoorbeeld over een andere persoon, met eenzelfde naam. Of de naam is een verwijzing naar een kwaliteit. Als iemands achternaam bijvoorbeeld Crisis is (ja echt, dat was de naam van mijn examinator tijdens het afrijden) en je droomt over deze persoon dan kan het de droominhoud om deze achternaam te doen zijn. Het is dus erg interessant om ook de namen van personen waar je over droomt eens goed onder de loep te nemen.

Latente inhouden

Je kunt je overigens afvragen waarom een droom zoveel aandacht besteedt aan een naam en minder aan de persoon. Hoe komt het dat dromen soms zo helder zijn en soms zo cryptisch? Het is in zo’n geval waarschijnlijk niet persoonlijk, maar heeft wel van doen met een kwaliteitsaspect van die persoon. 

Ook wil ik Freud credits geven. Zijn idee over manifeste (wat zichtbaar is) en latente (wat zich “onder het oppervlak bevindt”) inhouden van de droom lijken hier op hun plaats. Wanneer we helder zijn over onze eigen beweegredenen, dan kan de boodschap in een droom zichzelf helder uitdrukken zonder al te veel schade aan ons zelfbeeld. Wanneer een droominhoud echter onze schaduwkanten triggert, schuilt hier een potentieel gevaar voor de persoonlijkheid en het karakter van de dromer. De droom “spreekt” indirect om acute problemen te voorkomen, maar wel nadrukkelijk bepaalde gevoelens op te roepen. In feite kan de indirecte inhoud van de droom hierdoor ambivalentie oproepen bij de dromer: Je wordt erop gewezen dat er een latente inhoud is die op gevaar wijst. Omdat je deze inhouden in het onderbewuste hebt ondergebracht ervaar je wel de druk en angst, maar is het niet direct duidelijk waar het over gaat. Nu is het aan jou om deze beelden onder ogen te willen gaan komen.

Betekenisvolle woorden

Je droomt een woord. Een woord dat je nog nooit eerder hebt gehoord, misschien wel in een andere taal, maar je weet dat het van betekenis is. Thankgod voor Google.

Wanneer je erop Googled kom je erachter dat het een bepaalde betekenis heeft, niet bestaat of iets bijzonders aanduidt uit een verre historie. Hoe verder?

Een significante droom kan van alles losmaken en je vervolgens met de rafels van bewustzijn laten zitten. Gedesoriënteerd en verwilderd, of verwonderd en vol ontzag. Deze liggen zeer dicht tegen elkaar aan. Dromen over een woord zijn net zo.

Namen en mythologie, een ster in de modder

Ik had vorig jaar zo’n droom. Ik kreeg een groot boek aangereikt door een bediende met het hoofd van een Ibis. Ik opende het boek willekeurig. Er was links een grote lege pagina. Op de rechterpagina stond geschreven; Astera Lutetia.

Ik had geen idee wat het betekende en heb het bij ontwaken gegoogeld. Zo kwam ik erachter dat Astera voor Ster stond en Lutetia verwees naar een oude Romeinse nederzetting op de plek waar het huidige Parijs is. Lutetia staat voor modder, of moeder. Bij verder onderzoek ontdekte ik dat Asteria, de titaanse Godin van de vallende sterren en de godin van de dromen, de dochter is van Lutetia. Ze was de moeder van de godin Hecate.

De boodschap die ik eruit haal is: Ster in de modder/ ster op de moeder. Voor mij is het een verwijzing dat we allemaal verbonden zijn met het astrale en dat het leven op aarde een tijdelijk avontuur is.

Er bestaat zelfs een Aster Lutetia, een prachtig lavendelblauw, margrietachtig, bloemetje. Frans van oorsprong.

Schroom in ieder geval niet om zo nu en dan even lekker te Googelen op je droominhouden en je vrije associatie op de loop te laten, wie weet wat voor poëzie erin schuilt?

Taal als narratieve factor

Een droom over taal is gerelateerd aan je manier van communiceren.

Taal is communicatie en wordt via woord en letter uitgedrukt. Taal gaat over het overbrengen van een innerlijke kwaliteit (bijvoorbeeld een wens, een gedachte of gevoel). In dromen raakt de dynamische functie van taal een nog diepere laag. Ze duikt diep in het onderbewuste, het bovenbewuste (en alle dimensies waar we overdag geen raad mee weten) en vertaalt dit naar een soort containerbegrip, gevat in woorden.

We zoeken constant verbinding met elkaar door middel van taal, zowel in dromen als in het dagelijks leven. Taalgevoel is cultureel-, maatschappelijk- en regiogebonden en er vinden zelfs per familie of leefgroep subtiele nuances plaats. Taal heeft een enorme invloed op ons leven en onze sociale interacties.

Droom je over gesprekken dan zeggen deze dus veel over de manier waarop je gesprekken aangaat in het dagelijks leven. Wat wordt er gespiegeld in de droom?

Soms valt er iets op aan de taal, bijvoorbeeld een accent of het feit dat de taal in de droom niet je eigen moedertaal is. Dit kan duiden op een verschil in communicatie waarbij je het gevoel hebt niet geheel begrepen te worden. Wanneer je elkaar niet goed kunt verstaan ontstaat er snel miscommunicatie. Een accent of andere taal kunnen erop duiden dat de communicatie niet soepel verloopt. Een ander aspect is dat je je wellicht een vreemde eend in de bijt voelt, een buitenstaander. Het kan echter ook voorkomen dat je in een andere taal droomt, wanneer je in het buitenland bent, of op vakantie. Het is dan niet zo vreemd. Je pikt de energieën van de taal en de mensen waar je mee communiceert op en je neemt dit mee de nacht in. Het kan zelfs een onderbewuste poging zijn om je de taaleigenschappen nog meer eigen te maken.

Let vooral ook op de inhoud van de gesprekken en de droom zelf om verder te onderzoeken wat de boodschap voor jou betekent.

Semiotiek, een primaire oertaal

Semiotiek is de taal van de tekens. Het zijn afgesproken symbolen die we zelf hebben gecreëerd, zoals de letterkunde, maar ook figuren en andere tekens. Denk maar aan de tekens op verkeersborden, op medicijndoosjes, maar ook aan de prehistorische wandschilderingen. Het is de eerste vorm van het schrift; oercommunicatie.

Dromen over patronen, of symbolische tekens, heeft een link met de semiotiek. Het is een primaire oertaal, die we soms niet verstandelijk begrijpen, maar meer met ons innerlijk weten ´voelen´. Sommige tekens komen van ver uit onze menselijke historie en zitten zó in ons systeem dat we ze niet eens meer als een teken opmerken, maar letterlijk opvatten. Zoals golfjes die voor water staan. Of een rondje met streepjes, voor de zon. 

Vormingsprincipes

Als je over semiotiek of primaire vormen droomt, kun je dit vanuit een collectief perspectief duiden als een oervorm van communicatie. In de kindertijd lagen we dichtbij deze taligheid en het kan iets zeggen over de basis en de bouwstenen van onze communicatie, socialisatie en de manier waarop we in het leven staan. De verschillende oervormen hebben hun eigen kracht. Zo heeft de cirkel een andere uitwerking dan de rechthoek of een hexagonaal. De energie van een driehoek is weer heel anders dan die van een vierkant.

Het gaat letterlijk over vormingsprincipes. Een dergelijke droom kan staan voor een innerlijke impuls tot ontwikkeling of evolutie of kan helpen om een innerlijke balans te herstellen.

Spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegden die met taal van doen hebben:

  • Iemand zijn taal weigeren
  • Iemand niet te woord willen staan
  • Breedsprakigheid
  • Taal noch teken van iemand vernemen
  • Klinkende munt spreekt overal verstaanbare taal
  • Hij kent de weg en de taal

Wil je meer weten over dromen, coaching, salsa of een energetische sessie, kijk dan op IenkeGoldewijk.nl.

About Author

1 thought on “Taal en latente inhouden in dromen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *