Een hart van steen

Een jaar geleden, in Mei 2021, zag Stiltecentrum Levend Licht het licht. Temidden van en geïnspireerd door de kristallen, brainstormden Wendela en ik er lustig op los: Hoe geeft een mens vorm aan Levend Licht?
 
Langzaam, aldoende, ontstaat er vorm. Wij doen eigenlijk niet meer dan het Licht dienen. Het Leven is er al. De bouwstenen worden van buitenaf aangetrokken en van binnenuit gevormd, zoals een kristal zich vormt. Het is het ontstaan van Leven zoals het universeel bedoelt is.

Levend Licht, Verstilt Licht

Leven begint fysiek vorm te krijgen met een zaadje. Zo is het bij mensen, bij dieren, planten en ook bij de prachtige kristallen.
Er hecht zich een mineralenzaadje in een grot, een wand, een baarmoeder. De richting is dan al bepaald. Het hoeft alleen nog maar te groeien in zijn of haar volle potentie. Sommige mineralen hebben heel duidelijke vormen waarin ze groeien. Een zogenaamd kristalrooster. Het heeft een lichaam met een vaste geometrische, regelmatige ordening. Pyriet en Haliet drukken zich in kubusvorm uit, fluoriet laat zich vinden in mooie octaëders en smaragd heeft een hexagonaal kristalrooster. Ze volgen allemaal hun innerlijke vorm, structuur, en bouwen deze naar buiten toe op.

Prof. dr. P. Hartman heeft aangetoond dat een kristal zich laagje voor laagje opbouwt en eeuwig kan blijven groeien, mits er voldoende voeding (mineralen) aanwezig is, dat het kristal aan de omgeving kan onttrekken.


Mythische voorouders
 
Wij lijken misschien wel meer op de kristallen dan we denken. De kristallen, op hun beurt, vertonen gelijkenissen met onze mythische voorouders; de onsterfelijken, de reuzen, de voorouders die uit de kosmos op aarde neerdaalden. De voorouders die (kosmische en mineralen) kennis met zich meebrachten. De voorouders die er waren aan het begin der tijden. Wonend in de baarmoeder welke de hele schepping bevatte, in de potentiële vorm van vitale elementen.
 
Stiltecentrum Levend Licht, uitgekristalliseerd; Het is een uitdrukking van samenkomen met de gehele schepping. Wat dat ook mag betekenen. Want wie geeft daarop antwoord?
 
De kristallen zijn stil.
Niet omdat ze geen geluid in zich dragen. Ze zijn stil omdat ze Leven.
Zo diep, en zo innerlijk, dat hun Levend gezang ons bereikt als het zachtste gefluister.
Onze voorouders zingen ons toe.
Wees stil, kind, en luister.

Meer weten over Stiltecentrum Levend Licht?

Dit artikel is eerder geplaatst in de nieuwsbrief van Karbonkel, herfst 2021

About Author

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *