CURSUS: DE HELENDE WERKING VAN MUZIEK

Op zaterdag 25 november start aan de Academie voor Geesteswetenschappen de cursus ‘De helende werking van muziek’ door Jan Duindam. De spirituele dimensie, muziekbeleving als herinnering aan onze gegeven heelheid en verbondenheid, is een terugkerend thema: daar waar je in contact bent met wie je ten diepste bent kan het proces van heling ‘van binnenuit’ beginnen. 

Praktische informatie

Data: Zaterdag 25 november en 2, 9 en 16 december 2023
Tijd: Van 10.30 tot 13.00 uur
Kosten: € 265 (€ 235 voor Academiestudenten en Alumni).

Locatie

Gerrit Rietveld College
Eykmanlaan 1200
3571 KH Utrecht

In deze cursus leer je de helende werking van muziek en klank ervaren en toepassen. Hierbij komen zowel actieve als passieve (receptieve) werkvormen aan de orde.

Het is een praktische cursus. Wij zullen veel zingen, onze stem is immers het helende instrument bij uitstek. Er is aandacht voor het gebruik van speciale muziekinstrumenten, instrumenten die iedereen zò kan leren bespelen. Ook zullen wij stilstaan bij de principes die aan het helende effect van muziek en klank ten grondslag liggen.

De spirituele dimensie, muziekbeleving als herinnering aan onze gegeven heelheid en verbondenheid, is een terugkerend thema: daar waar je in contact bent met wie je ten diepste bent kan het proces van heling ‘van binnenuit’ beginnen. De benadering is concentrisch: elke bijeenkomst heeft een of twee kernthema’s en verder wordt een deel van de eerder behandelde werkvormen verder verdiept.

Jan over de helende werking van muziek:
Het ervaren van de helende werking van muziek is bij mij eigenlijk al begonnen toen ik als kind luisterde naar het Gregoriaans, zoals gedurende de zestiger jaren nog in de RK kerk werd gezongen. Pas toen deze bijzondere muziek verdween en werd vervangen door nieuwe Nederlandstalige liederen werd ik mij bewust van de waarde die het Gregoriaans voor mij had. Het was tegelijkertijd ‘aardend’ èn vormde een verbinding met het grotere, het universele, het eeuwige. De invloed van deze muziek klinkt door in ‘mijn’ composities, zowel in de songs als muziek voor koor.

Begin tachtiger jaren nam een vriend een heel oude klankschaal uit Tibet voor mij mee. De klank hiervan was voor mij een openbaring. Het spectrum van boventonen, corresponderend met de 7 metalen waaruit dit instrument bestaat, was zo duidelijk te horen. De herinnering aan het effect dat het Gregoriaans op mij had kwam weer ‘naar boven’. Ik ben mij toen steeds meer gaan verdiepen in het effect dat muziek en klank op ons heeft. Deze studie gaat tot op de dag van vandaag door.

Halverwege de tachtiger jaren heb ik aan het ‘cantoraat van de RUU’ een serie cursussen gegeven ‘De esoterische aspecten van muziek’. Vanaf die tijd geef ik op vele plaatsen cursussen en workshops over o.a. de ‘helende werking van muziek’.

About Author

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *