Citrien

Ik zit te luisteren naar het ruizen van de zilverpopulieren naast ons zomerhuis Winjewanje op Vlieland. De blaadjes bewegen trillend aan de schommelende takken. Sommige zijn al geel door de droogte. De meesten donkergroen met een zilveren donslaag. De wind brengt enige verkoeling in de warmte. De stemming is helder, sereen en vurig: een grootste stilte gevuld met natuurlijke klanken. Dit is leven: speels, creatief, continue veranderend, trillend van warmte, licht en klank. Zo is de citrien! De echte citrien: helder, transparant, citroengeel en vol energie; dienstbaar wijzend naar de sereniteit van het leven. Alle edelstenen zijn verbonden met de tijdloze aanwezigheid van het zijn, aanwezig in broekzakformaat. Ze stralen een continue zachte stromende krachtige impuls uit. Citrien versterkt de manifestatie van ons licht. Ze stimuleert ons voorstellingsvermogen (6 e chakra) en richt onze blik op persoonlijke visioenen. Tegelijkertijd verbindt het je ook met je centra van handelen, voelen en gronden (3 e , 2 e , 1 e , chakra). Zo blijven je voorstellingen geen luchtkastelen, maar doorvoel je ze. Met moed en kracht wijd je je aan de stappen naar binnen, die later uiterlijk zichtbaar zullen worden. Dit groeien naar binnen gebeurt het hele leven door, als we niet in drama vastlopen. Maar met name vindt deze groei plaats in de eerste 4 levensjaren. Dit zijn ook de jaren waarin het kind zindelijk wordt en de dagelijkse indrukken leert te verwerken, te beheersen. Citrien helpt dan bij bedplassen. Het stimuleert de ontwikkeling van een zekere levensmoed, die doorklinkt in de jaren daarna. Juist daar waar die levensmoed niet voldoende tot groei is gekomen, kan citrien deze groei alsnog ondersteunen. Ook na de middelbare school heeft de jongvolwassene, die op eigen benen gaat staan, levensmoed nodig om naar zijn eigen drama te kijken en nieuwe keuzes te maken. Citrien schenkt je die frequentie, waarop je voelt dat je je mee mag laten voeren naar innerlijke zijn en krachtig eigenwijs handelen. Met te veel je best doen kom je er niet, maar met open en gewaar zijn van wat er naar je toekomt ontwikkel je een bewustzijn van innerlijke sereniteit. Citrien is een echte gelukssteen. Door je te verbinden met deze zuivere frequentie maak je het mogelijk dat jouw voorstellingen zich gaan manifesteren. Dat wat jij wilt, valt dan samen met de goddelijke wil, wat iets heel natuurlijks is en te herkennen is aan vreugde, innerlijk vuur, creativiteit, liefde, vrede, schittering in je leven. Citrien ondersteunt innerlijke rijkdom, kracht en gezondheid, wat zich uiterlijk zal manifesteren. Cirien ondersteunt het transformeren van drama en oude angsten. Wij kunnen geen zelfrespect en zelfvertrouwen opbouwen, wanneer we worden gecommandeerd door de grillen van anderen. En meespelen in een dramatoneelstuk trekt ons naar buiten in plaats van naar binnen. Elk levend wezen laat zijn voetsporen achter en is verantwoordelijk voor haar leven. Hoeveel moed daarvoor nodig is weet de citrien. Zij draagt het gouden serenen licht van individuele groei in zich en nodigt je uit je hoofd uit het zand te halen, maakt je mentaal helder en zet je aan het innerlijke werk dat je tot uitdrukking brengt in wat je voelt, waarneemt en doet.

Veel geluk!

About Author

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *