Twinflame en Kundalini

Het is alweer bijna 12 jaar geleden sinds ik kennismaakte met een vrouw, die aangaf mijn tweelingziel of twinflame te zijn. Het was toen al heel lang geleden dat ik me met dit onderwerp bezig had gehouden, onder andere via de boeken van Jozef Rulof – een Nederlands medium – die een lange serie boeken heeft doorgekregen met informatie van gene zijde. Vooral het boek De Kringloop der Ziel handelt over de tweelingziel.

Maar hoe vreemd en fantastisch is de werkelijkheid van het ontmoeten van een medemens, waarmee als van nature een energetische band bestaat? Ik voelde haar warmte in mijn voorhoofd als zij aan mij dacht, mediteerde, of anderszins bezig was in de andere wereld of – zoals zij het noemde – Orbis Alia. Maar ook kreeg ik beelden in mijn geestesoog als zij over dingen sprak, die overeenkwamen met haar beelden, en wisselden we stukken tekst uit, die vaak via haar dromen tot een verdere ontwikkeling werden gebracht. Het was een korte, intense, inspirerende en ontzettend overdonderende ervaring.

Tot ik een droom kreeg van een zangeres, die haar hand naar mij uitreikte, waarbij een orgastisch gevoel bij mij naar boven kwam. Ik werd wakker uit de droom en voelde hoe eenzelfde orgastische, krachtige energie vanuit mijn stuitje omhoog ging. Ik wist direct: dit is kundalini.

Toen ik haar de volgende dag ontmoette zag ze een enorm licht om mij heen. Ik reageerde daarop vrij droogjes dat het een kundalini ervaring was.

Na deze eerste kundalini ervaring was het een tijd rustig. Ik voelde echter op een gegeven moment alsof ik zacht geaaid werd bij mijn voorhoofd. Een gevoel alsof er iets of iemand door mijn haren streek. Dat gevoel werd echter steeds sterker en binnen het contact met mijn twin flame ook steeds prominenter. Zij ervoer enorm veel energie als zij verbinding zocht. Als ik bij haar was, voelde ze hoe ook bij haar energie begon te stromen, wat een prettig gevoel gaf, maar ook een lastig gevoel, omdat wij beiden getrouwd waren en zijn.

Gaandeweg ging ons initieel intensieve contact verminderen, waarbij ik vaak het gevoel had dat het kundalini proces – zoals ik het ben gaan noemen – daar debet aan was. Ons contact verwaterde verder en leidde uiteindelijk tot een afscheid.

Het kundalini proces is nog altijd actief. Het is vooral voelbaar als een soort helm over mijn hoofd, waarbij druk voelbaar is, maar ook beweging, stroming. Ook hoor ik doorlopend een hoogfrequent geluid, dat verbinding lijkt te hebben met de gevoelens in mijn hoofd. Met name mijn voorhoofd is al enige tijd heel actief, alsof zich daar een orgaan aan het vormen is dat zicht geeft op andere realiteiten. Al jaren heb ik een ander gevoel in mijn voorhoofd dan de overige delen van mijn gezicht. Als het in de winter koud is, is mijn hoofd koud, maar ervaar ik andere gevoelens bij mijn voorhoofd.

Mensen hebben door de tijd heen vaak ervaren dat er een soort veld van rust om mij heen is, wat mijns inziens ook samenhangt met dit spiritueel proces.

Maar waar gaat dit kundalini proces naartoe? Is het deel van een algehele ontwaking in de mensheid? En wat betekent dit voor mijn werkzaamheid in de wereld? Zijn er andere mensen met soortgelijke ervaringen?

In ieder geval geloof ik en hoop ik dat het lijden dat gepaard gaat met dit spirituele proces middels kundalini energie niet voor niets zal zijn geweest en zal bijdragen aan het oplichten van de wereld.

Twinflames

The company of each others hearts
Is the earthly place where paradise starts,
So you said

The breathing of each other’s words
Is where the angels can be heard,
So you said

Then, stretch your long forgotten wings
And hearts will heal and souls will sing
Breaking through our earthly shell
To fly to Heaven, away from Hell . . .

Yet,
Flying
Means dying,
So you said

But in the quiet moments of our company
We’ll see a light in you and me
A given word from far up high
To where our wings will one day fly

The paradise is nigh,
So you said

(Pieter de Jong in: Waldman, Daniel J.(ed.), A Fleeting Shadow, The International Library of Poetry · 1 jan. 2000)

About Author

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *