TAT TVAM ASI

‘Verandering is de constante in ons bestaan’. Ik heb jaren gewerkt bij een adviesbureau dat dit motto droeg. Waarbij eerlijkheidshalve moet worden vermeld dat het motto in deze betaalde adviespraktijk ook kon luiden ‘Verandering is de contante in ons bestaan’.

Enfin, de invulling van mijn leven is één groot dynamisch schouwspel met steeds wisselende episodes, wisselende rollen en diverse verhaallijnen. Ik bén verandering en ik ben uitdrukking van het universele gegeven dat in deze wereld niets blijvend is.

Tegelijkertijd is er een constante die door de verhaallijnen van mijn leven loopt. Het is een wezenskern die liefde wil ontvangen en liefde wil geven en delen. Een deel dat wil verbinden. Een deel dat zich verbonden weet met al wat is en al wat leeft. Een eeuwige en onveranderlijke kern. Een wezenskern die beseft dat het niet ván deze wereld is, maar wel ín deze wereld. Een kern die niet enkel gelukzaligheid voor zichzelf zoekt, maar dat ook toewenst aan alle onderdrukte en verkommerde wezens in deze wereld. Het deel dat zegt: ‘moge zolang er ruimte is en er voelende wezens zijn, ook ik blijven bestaan om het lijden van deze wereld op te heffen’.

Ik ben niet enkel een spiritueel wezen wanneer ik op ‘mijn kussen zit’ of spirituele teksten probeer te doorgronden. Ik ben ook een geïnspireerd wezen wanneer ik van mijn kussen en uit mijn studiehoek kom en de wereld inga. Radicaal de wereld met liefde omarm. En daarbij disproportionele ongelijkheid aanklaag; en racisme, bekrompen nationalisme, gulzigheid en veelvraat ten koste van Moeder Aarde aan de kaak stel.

Want ‘ik ben dat’. Goddelijk in essentie, menselijk in lijden en mededogen.

About Author