Wouter Ter Braake

Het licht op Wouter ter Braake Wouter ter Braake is zingevingscoach, dichter en schrijver en hij begeleidt mensen bij het ontrafelen en herscheppen van hun levensverhalen. Hij verstaat de kunst om een respectvolle en veilige sfeer te scheppen waarin mensen constructieve confrontaties met zichzelf durven aangaan. Zijn levensvisie: ‘Ieder mens wil een positieve betekenis geven aan zijn leven. Ieder mens verlangt ten diepste naar een zinvol leven. Wanneer men zinvol bezig is en zinnige dingen doet, opent zich een onuitputtelijke bron van motivatie en creativiteit’. In 2021 verscheen zijn debuut: ‘Waar een wil is, is een omweg. Een ziel op zoek naar zin’. Een levensverhaal en reflecties op levensgebeurtenissen die een verfrissende en ondogmatische kijk geven op vragen van zin- en betekenisgeving. In juni 2022 zijn bundel poëzie en filosofie: ‘Dichter bij de ziel’. Ieder mens wil een positieve betekenis geven aan zijn leven